Rotterdam L E kathedraal Martin van Dijk2

 

 

OPBRENGST VAN DE ADVENTSACTIE
717,54. EURO

IEDEREEN HARTELIJK BEDANKT VOOR JULLIE BIJDRAGE 

 

 

speeltafel orgel

De eerste fase van de restauratie van ons kathedrale orgel is het maken

van een
nieuwe speeltafel

Hiervoor komen we nog € 3280,89 (€5000,00) tekort.

De collecte in de Nachtmis voor de speeltafelrestauratie heeft 969,11 euro opgebracht

Er is een gift van 750,- gegeven

Mogen wij ook op uw gift rekenen?

Die is van harte welkom!

NL80 INGB 0008 0214 50 t.n.v.’Orgelfonds HH. Laurentius&Elisabeth’

Gebeurt er nog wat met het grote orgel?

 

Vieringen

Weekdagen    9.30 uur Eucharistieviering
    10.00 uur tot 20.00 uur Stille Aanbidding in de dagkapel. Ingang Robert Fruinstraat 40
Zaterdag   Geen viering

Kalender

Dag Datum Gebeurtenis
     
Maandag 20 janauri Week van Gebed voor de eenheid 20-23 januari
Dinsdag 21 janauri Week van Gebed voor de eenheid 19.30-20.30 in de Lourdeskapel
Donderdag 23 januari Ouderavond Eerste Communie 19.30 uur in de Elisabethzaal
Zaterdag 25 januari Orgelles 09.30 tot 11.30 uur
Woensdag 29 januari Bestuursvergadering K.B. 20.00 uur in de Elisabethzaal
Maandag  3 februari Doopvoorbereiding  (RRM) 20.00 uur in de Elisabehtzaal
Donderdag  6 februari Basiscursus 20.00 uur in de Elisbethzaal
Zaterdag  8 februari Doopviering
Zaterdag 15 februari Orgelles 09.30 tot 11.30 uur
Woensdag 26 februari Aswoensdag / Basiscursus 2020/2021 Kerk/Elisabethzaal

 

 Kerkopenstelling
Maandag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur
Zondag: na de viering tot 13.00 uur

Secretariaat / Parochiecentrum

Geopend
- werkdagen van 10:00 tot 13.00 uur
- zondag na de viering tot 13.00 uur

Robert Fruinstraat 36 (achterzijde kathedraal)
Telefoonnummer : 010-4772752
Bij geen gehoor : 06-83113024
E-mail: kathedraalrotterdam@planet.nl

Wilt u contact met de webmaster: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Nieuw Parochieblad Rondom Laurentius