Kathedraal 1
VastenaktieVastenactie project: Schoonwater veranderd alles
Opbrengst Vastenactie week een € 197,--

Zondag Eucharistieviering 11:00
Weekdagen Eucharistieviering
Stille Aanbidding 
Kapel, ingang Robert Fruinstraat 40
09:30
10:00-20:00
Zaterdag Geen viering  

 

Kalender    
Dag Datum Gebeurtenis
Vrijdag 22 maart PreMarriage Course 20.00 uur in de Elisabethzaal
Zaterdag 23 maart  9.15 tot 10.45 uur kerkschoonmaak
    11.00 uur rondleiding in de kerk door Paul Geenen
    12.00 uur Eerste communie voorbereiding in de Elisabethzaal
Woensdag 27 maart 19.00 uur Doopvoorbereiding in de Elisabethzaal
Donderdag 28 maart Basiscursus katholiek geloven 20.00 uur in de Elisabethzaal
Zaterdag 30 maart 12.00 uur Eerste communie voorbereiding in de Elisabethzaal
    15.00 uur Doopviering
Maandag  1 april 20.00 uur Doopcatechese Rotterdam Rechter Maasoever in de Elisabehtzaal
Woensdag  3 april 20.00 uur Pro life lezing in de Elisabethzaal
Zaterdag  6 april 19.00-21.00 uur Glow "Je getuigenis geven"
Zaterdag 20 april  9.15 tot 10.45 uur kerkschoonmaak
Woensdag 24 april 20.00 uur Vergadering Parochie bestuur in de Elisabethzaal

 Kerkopenstelling
Maandag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur
Zondag: na de viering tot 13.00 uur

Secretariaat / Parochiecentrum

Geopend
- werkdagen van 10:00 tot 12:30 uur
- zondag na de viering tot 13.00 uur

Robert Fruinstraat 36 (achterzijde kathedraal)
Telefoonnummer : 010-4772752
Bij geen gehoor : 06-83113024
E-mail: kathedraalrotterdam@planet.nl

Wilt u contact met de webmaster: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Nieuw Parochieblad Rondom Laurentius

NIET MEER IN GEBRUIK
Sinds kort is het bankrekeningnummer NL52 FVLB 0226 7720 04 t.n.v  Parochie Laurentius en Elisabeth bij Van Lanschot Bankiers niet meer in gebruik.
Met het oog op overboekingen van AKB wordt verzocht uitsluitend gebruik te maken van bankrekeningnummer
NL23 INGB 0000 5292 26 t.n.v. Parochie Laurentius en Elisabeth.
Dank bij voorbaat.
S. Gouverneur
Penningmeester Kathedrale Rotterdam