Kathedraal 1
VastenaktieVastenactie project: Schoonwater veranderd alles
Opbrengst Vastenactie week een € 197,--
Opbrengst Vastenactie week twee 149,20
Opbrengst Vastenactie week drie   155,65
Opbrengst 2de collectie voor de Vastenactie 402,10
Opbrengst Vastenactie week vier 167,00
Opbrengst Vastenactie week vijf 74,00

Donderdag 18 april 19.30 uur Witte Donderdag viering met na de viering aanbidding in de kerk tot 24.00 uur
Vrijdag 19 april 10.30 uur Kruisweg voor de kinderen
  15.00 uur Kruisweg met kruisverering
  19.30 uur Plechtigheden van de Goede Vrijdag
Zaterdag 20 april 23.00 uur Paaswake
Zondag 21 april 11.00 uur Plechtige Hoogmis, verrijzenis van de Heer
Maandag 22 april 10.30 uur Hoogmis
   
Biechtgelegenheden in de Goede week

Maandag: Na de heilige Mis van 09:30 uur tot 11:00 uur en na de Boetedienst van 19:30 uur.

Dinsdag: Na de heilige Mis van 09:30 uur tot 11:00 uur.

Woensdag: Vanaf 18:45 uur tot 19:15 uur.

Paaszaterdag: Vanaf 11:00 uur tot 11:45 uur.

   
Zondag 11:00 uur Eucharistieviering
Weekdagen 09:30 uurEucharistieviering
10:00-20:00 uur Stille Aanbidding Kapel, ingang Robert Fruinstraat 40
Zaterdag Geen viering

 

Kalender    
Dag Datum Gebeurtenis
Zaterdag 20 april  9.15 tot 10.45 uur maandelijkse kerkschoonmaak
Woensdag 24 april 20.00 uur Vergadering Parochie bestuur in de Elisabethzaal
Donderdag 25 april 20.00 uur Basiscursus Rotterdams Rechter Maasoever in de Elisabethzaal
Zaterdag  4 mei 12.00-13.00 uur voorbereiding eerste communie in de Elisabethzaal
    15.00 uur Doopviering eerste communie
    19.00 tot 21.15 uur GLOW
Woensdag 8 mei 20.00 uur Doopvoorbereiding eerste communie in de Elisabethzaal
Zaterdag 11 mei 12.00 uur oefenen eerste communie
    15.00 uur Doopviering
Maandag 13 mei 20.00 Doopvoorbereiding Rotterdams Rechter Maasoever in de Elisabethzaal
Zaterdag 25 mei  9.15 tot 10.45 uur maandelijkse kerkschoonmaak

 Kerkopenstelling
Maandag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur
Zondag: na de viering tot 13.00 uur

Secretariaat / Parochiecentrum

Geopend
- werkdagen van 10:00 tot 12:30 uur
- zondag na de viering tot 13.00 uur

Robert Fruinstraat 36 (achterzijde kathedraal)
Telefoonnummer : 010-4772752
Bij geen gehoor : 06-83113024
E-mail: kathedraalrotterdam@planet.nl

Wilt u contact met de webmaster: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Nieuw Parochieblad Rondom Laurentius

NIET MEER IN GEBRUIK
Sinds kort is het bankrekeningnummer NL52 FVLB 0226 7720 04 t.n.v  Parochie Laurentius en Elisabeth bij Van Lanschot Bankiers niet meer in gebruik.
Met het oog op overboekingen van AKB wordt verzocht uitsluitend gebruik te maken van bankrekeningnummer
NL23 INGB 0000 5292 26 t.n.v. Parochie Laurentius en Elisabeth.
Dank bij voorbaat.
S. Gouverneur
Penningmeester Kathedrale Rotterdam