Rotterdam L E kathedraal Martin van Dijk2

 

 

 

speeltafel orgel

De eerste fase van de restauratie van ons kathedrale orgel is het maken

van een
nieuwe speeltafel

Hiervoor komen we nog € 3280,89 (€5000,00) tekort.

De collecte in de Nachtmis voor de speeltafelrestauratie heeft 969,11 euro opgebracht

Er is een gift van 750,- gegeven

Mogen wij ook op uw gift rekenen?

Die is van harte welkom!

NL80 INGB 0008 0214 50 t.n.v.’Orgelfonds HH. Laurentius&Elisabeth’

Gebeurt er nog wat met het grote orgel?

 

Vieringen

Weekdagen    9.30 uur Eucharistieviering
    10.00 uur tot 20.00 uur Stille Aanbidding in de dagkapel. Ingang Robert Fruinstraat 40
Zaterdag   Geen viering

Kalender

Dag Datum Gebeurtenis
Woensdag 26 februari Aswoensdag / Basiscursus 2020/2021 Kerk/Elisabethzaal
Maandag  4 maart Wijkgebed bij Hart voor West
Dinsdag  5 maart Doopcatechese RRM 20.00 uur in de Elisabethzaal
Zaterdag  7 maart Orgelles 09.30 uur tot 11.30 uur
  Gebed- en bezinningsavond met broeder Augustinus o.p. 19.00-21.00 uur
Zondag  8 maart Vormselvoorbereiding
Donderdag 12 maart Basiscursus 2020/2021 om 20.00 uur in de Elisabethzaal
Zaterdag 14 maart Dopen om 11.00 uur
    Huwelijk 15 uur Rosa Soares / José Pedro Conceicao
Zondag 15 maart Voorstellen Eerste Communicantjes en Vormelingen
    Oriëntatiedag voor de priesteropleiding en diakenopleiding
Zaterdag 21 maart Huwelijk 12 uur Maria Melicia Monteiro /JoséManuel Cabral 
    Stille Omgang
Zondag 22 maart Vormselvoorbereiding
Donderdag 26 maart Rondleiding Gilde
Zaterdag 28 maart Orgelles 09.30 uur tot 11.30 uur
Zondag 29 maart Vormselvoorbereiding
Zaterdag  4 april Gebed- en bezinningsavond met onze bisschop
Zondag  5 april Palmzondag / Wereldjongerendag

 

 

Secretariaat / Parochiecentrum

Geopend
- werkdagen van 10:00 tot 13.00 uur
- zondag na de viering tot 13.00 uur

Robert Fruinstraat 36
Telefoonnummer : 010-4772752
Bij geen gehoor : 06-83113024
E-mail: kathedraalrotterdam@planet.nl

Wilt u contact met de webmaster: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Nieuw Parochieblad Rondom Laurentius