Zondagsvieringen en bijzondere vieringen

   
Zondag 21 juli 11.00 uur  
Lezingen: Gen. 18,1-10A; Kol. 1, 24-28; Lucas 10, 38-42 Zestiende zondag door het jaar  
Celebrant: Vicaris L. van Deelen  
Koor: I.S.H.E. Nederlandse viering  
Lector: Heidi Koertovik  
   
Zondag 28 juli 11.00 uur  
Lezingen: Gen. 18, 20-32; Kol 2, 12-14; Lucas 11,1-13 Zeventiende zondag door het jaar  
   
Zondag 4 augustus 11.00 uur  
Lezingen: Prediker 1,2;2,21-23; Kol. 3, 1-5, 9-11; Lucas 12,13-21 Achttiende zondag door het jaar  
   
Zondag 11 augustus 11.00 uur  
Lezingen: Wijsheid 18, 6-9; Heb. 11, 1-2, 8-19; Lucas 12, 32-40 Negentiende zondag door het jaar  
   
Zondag 18 augustus 11.00 uur  
Lezingen: Jer. 38, 4-6, 8-10; Heb, 12, 1-4; Lucas 12, 49-53 Twintigste zondag door het jaar