1 Timotheus 2: 5-8, een heel belangrijk en interessant stuk

 1 Timotheus 2: 5-8, een heel belangrijk en interessant stuk

Het deel dat we de focus op gaan richten is, het proces en het doel dat God heeft voor ons leven en het proces waar hij dat doel volbrengt . Veel is gezegd over doelen, maar  heel weinig is gezegd over het proces. We hebben mensen verliefd laten worden met doelen nastreven, maar de frustratie zit hem in het proces. En je kunt het doel niet bereiken zonder het proces te doorlopen. Dit gebeurt niet voor niemand, zelfs niet voor Jezus. Om zijn doel te bereiken, moest Jezus een proces doorlopen en tot aan het einde van het proces, ontdekken we het doel. Geloof in God is niet nodig wanneer we onze doelen hebben bereikt. We moeten in God geloven terwijl we in beweging zijn op weg naar onze doel.

Ons leven is niet voorspelbaar! In de bijbel  komen de woorden “ter zijne tijd” vaak voor. Dit betekent dat het tijd gaat nemen. Wat je probeert te doen, zal enige tijd nemen. Wat je probeert te vergeten, zal enige tijd nemen. Wat je probeert te bereiken, zal enige tijd nemen.

Het vers zegt ook dat je niet boos moet worden. Wist u dat woede en twijfel je lot kunnen beïnvloeden. Je moet geloven en zelfverzekerd ervan zijn, dat het van jou is.  Je kan het niet maken dat   critici en/of  problemen en/of  neezeggers je bitter maken in plaats van je beter maken.  Punt is dat als je boos  wordt,  zul je de plek die God voor je heeft missen.

In bovengenoemde vers wordt er ook gesproken over de Mens, Christus Jezus. Om te bemiddelen voor de mens, moest HIJ, Christus Jezus, eerst Mens worden. Je kunt niet bemiddelen in iets dat je niet mee kan associëren. Dus de Mens Christus Jezus bemiddelt voor de mensen, want hij kan worden geraakt door de gevoelens van onze zwakheid. Hij begon waar we waren! Je kunt niet verlossen wat je niet kunt aanraken.

Er is een ding dat de kerk kwetst en dat is dat we zo geïsoleerd zijn van de mensen die we hopen te winnen. Iedere keer als je jezelf isoleert van de mensen die de meeste hulp nodig hebben, word je irrelevant. Dit komt, omdat je je boodschap niet  kan leveren van een plaats van isolement. Je kunt niet leren genezen, als je niet ziek bent geweest. Je kunt niet leren wat welvaart is, als je niet blut bent geweest. Het is niet omdat je niet de principes kent, maar omdat je het publiek niet kent. Je moet weten om binding te maken met mensen op het niveau dat ze zijn totdat je doet wat Ezechiël zegt. Ezechiël zegt: “Ik zat waar ze zaten.” Je kunt niet iedereen vanaf de podium winnen. Je moet één uit hun midden zijn.

Wanneer God klaar was om de hele mensheid te leveren, kon HIJ het niet doen vanuit de hemel. Het was veels te hoog. Hij moest gemanifesteerd worden uit het vlees. Geboren uit een vrouw en één zijn uit het midden van hen. HIJ moest lopen op de manier waarop wij lopen en voelen wat wij voelen. Moe worden zoals wij moe worden en HIJ moest weten hoe het was om honger te hebben. Je kunt niet bidden tot een God die niet weet wat je meemaakt totdat hij mens werd. Jezus werd geboren en HIJ moest door verleidingen en problemen van het leven gaan, net als wij. HIJ is gestorven en is opgestaan ​​en zit  aan de rechterhand van God. Dus we hebben een vertegenwoordiger in de hemel. Een vertegenwoordiger, die een binding heeft met ons.
Het is gevaarlijk als je een vertegenwoordiger hebt die geen binding heeft met jou. Wij serveren een God die een binding heeft met ons in onze rouw en in onze pijn. Zelfs wanneer we  niet goed weten hoe we onszelf moeten uiten, kan HIJ worden geraakt door hoe we ons voelen.
Wanneer je over Jezus praat moet je één ding  duidelijk hebben. HIJ is mans genoeg om binding te hebben met ons, maar God genoeg om raad te geven in de Hemel. Dus wees niet verbaasd als God deze principe in ons dagelijks leven gebruikt.


Evola Vlaun
Bestuurslid Communicatie & Activiteiten
18-04-2017