Plebaan praatje september / oktober

Ieder jaar wordt op 30 juli herdacht hoe veel Joden, vanaf Loods 24 aan de Stieltjesstraat, werden gedeporteerd o.a. naar de concentratiekampen Sobibor en Auschwitz.
In verschillende publicaties konden we hierover lezen en dat maakte mij weer bewust van de aanwezigheid van de zgn.  ‘Stolpersteine’ (Struikelstenen) ook rondom onze kathedraal.
Als je vanaf het tuinhek van de pastorie recht de Mathenesserlaan oversteekt dan tref je er al drie aan en zo zijn er meer.

Ik bedacht me dat onze kerk dat allemaal heeft meegemaakt, ook in de jaren 40 van de vorige eeuw stond de kerk daar en was getuige van de deportatie van mensen vanuit hun woningen.
Ik bedacht me: hoe zal het allemaal geweest zijn, wie woonden er nog meer, wie hebben het zien gebeuren en wat zouden de reacties in de pastorie geweest zijn. Hoe ging men daarmee om.
Werd erover gesproken voor of na de Mis op het kerkplein of wat dan ook. Tijden van vervolging van verdrukking, ik ben van na de oorlog en kan het me nauwelijks voorstellen, wel inbeelden als je er soms beelden van ziet. Die ‘Stolpersteine’ doen wel wat met je als je erover heen loopt en er even stil staat bij het menselijk leed dat er is voorgevallen.
Daarbij kwam ik ook nog in de bedevaartskerk in Brielle, niet alleen bij de Nationale bedevaart op 7 juli, maar ook een aantal keren daarna om de H. Mis in de week op te dragen.
Toen viel ook weer mijn oog, niet alleen op de beelden van de HH. Martelaren van Gorcum, maar ook van drie ‘moderne heiligen’ die we zeker niet mogen vergeten.
In de bedevaartskerk zien we ook Edith Stein, Maximiliaan Maria Kolbe en Titus Brandsma. Hun gedenkdagen waren in de afgelopen weken.

edth stein2Op 9 augustus herdacht  de Kerk de heilige kloosterzuster Edith Stein (H. Teresia Benedicta van het Kruis, patrones van Europa). Zij werd geboren in 1891 in Breslau uit Joodse ouders. In de loop van haar jonge leven denkt zij veel na over het Geloof en het leven. Zij gaat psychologie en filosofie studeren aan de universiteit van Breslau. Ze wordt gegrepen door een boek waarin het leven van de H. Theresia van Avila beschreven staat, een zuster uit de Karmel. Edith wil gedoopt worden, wat in 1922 gebeurt en uiteindelijk wordt zij zelf Karmelites in de Karmel te Keulen. In 1938 heeft het Nationaal- Socialisme in Duitsland zoveel macht dat zij vanuit de Karmel in Keulen naar de Karmel gaat in het Limburgse Echt, voor haar eigen veiligheid.

Als ook hier de Nazi’s de baas worden en als de Nederlandse bisschoppen zich openlijk verzetten tegen de Jodenvervolging, wordt o.a. Edith Stein uit het klooster in Echt op transport gesteld naar Auschwitz waar ze in de gaskamer om het leven wordt gebracht in 1942 als zij 50 jaar oud is. Zij wilde in haar leven in het Karmelklooster offers brengen voor de wereldvrede. Een moedige vrouw met duidelijke keuzes in haar leven en dienstbaar aan mensen, zeker tijdens het transport naar het concentratiekamp en in de tijd die daaraan voorafging.

 

Op 14 augustus herdachten we de H. Maximiliaan Maria Kolbe. Geboren in 1894 in Polen. Hij trad in bij de Franciscanen en ook hij studeert net als Edith Stein. maximiliaan maria kolbe
In Rome verdiept hij zich in de filosofie en theologie. Hij gaat les geven in Polen en wordt uiteindelijk kloosteroverste.
Als de Nazi’s Polen binnenvallen, zijn er in zijn klooster veel vluchtelingen waaronder vele Joden. Op initiatief van Kolbe worden vanuit het klooster antinazistische berichten verspreid.
De Nazi’s arresteren dertig Franciscanen waaronder Kolbe.

Nadat hij weer even vrij was gelaten blijft hij protesteren tegen de Nazi’s. In 1941 wordt hij naar Auschwitz gedeporteerd. Als in het kamp een gevangene is ontsnapt, veroordeelt men tien willekeurige personen tot de dood in de hongerbunker. Eén van hen is vader en roept wanhopig dat hij zijn vrouw en kinderen nooit meer zal zien. Kolbe treedt naar voren en zegt dat hij katholiek priester is. ‘Ik wil sterven voor die man. Ik ben oud en heb niemand’.

Zo gaat Kolbe de hongerbunker is en spreekt dagenlang zijn medegevangenen moed in. Hij zingt en bidt met hen. Op 14 augustus zijn er nog vier in leven waaronder Kolbe; met een dodelijke injectie wordt er een eind aan zijn leven gemaakt. De man voor wie hij stierf in het kamp was met zijn gezin aanwezig bij de heiligverklaring in Rome in 1982.

titusbrandsma jpgOp 27 juli herdachten we de Zalige Titus Brandsma. In 1881 geboren in Friesland. Hij treedt in de orde van de Karmel en is hoogleraar in Nijmegen in wijsbegeerte en mystiek.
Als de Nazi’s Nederland binnenvallen, blijft hij waarschuwen en zich verzetten tegen het Nationaal- Socialisme. In 1942 wordt hij door de Gestapo opgepakt vanwege zijn onderricht en geschriften.
In het concentratiekamp Dachau stierf hij op 26 juli 1942.

Drie mensen uit onze recente geschiedenis. Mensen die zich vanuit hun katholiek geloof verzet hebben tegen onrecht, onvrede en vervolging. We gedenken hen en vieren hun sterfdag op aarde en hun bevrijding in de Hemel. Allemaal in deze tijd van het jaar. Wij mogen genieten van onze vrijheid en van veel moois om ons heen. De vrijheid is voor ons bevochten en in hen hebben we markante voorbeelden uit onze eigen Kerk.


Laten we dagelijks dankbaar zijn voor onze vrijheid, voor onze welvaart, kortom voor al die goede en mooie dingen die ons omringen.
Natuurlijk kan alles altijd beter en mooier en zijn er zeker mensen die moeten leven met tegenslag en  verdriet, maar we kunnen wel allen leven in  vrijheid en vrede.
Dit alles is door mensen die ons voorgingen bewerkt en soms bevochten. Op veel plaatsen in de wereld is onrecht, onvrede en oorlog waaronder mensen dagelijks lijden.
Laten we ook aan hen blijven denken zodat wij de vrede en rust niet vanzelfsprekend vinden of als een soort recht ervaren.

Ik wens u een mooie tijd toe waarin we elkaar zoveel mogelijk tot zegen mogen zijn.

Pastoor Chris Bergs