Plebaan praatje juli / augustus

Rondom de kathedraal

In de afgelopen periode is er veel gebeurd in en rondom onze kathedraal.

De dag voor Pinksteren was de dag van de jaarlijkse bijeenkomst van de Vuurdoop.
Zo’n zeshonderd jongeren waren bij elkaar om te luisteren naar het verhaal uit de Bijbel dat gaat over het eerste Pinksterfeest Handelingen 2, 1- 11.
De bisschop opende de Vuurdoop met het lezen van deze tekst en hij ging de jongeren voor in gebed om de Heilige Geest.
In de verschillende workshops in de nabijgelegen Mariaschool, waaraan de jongeren konden deelnemen werd er o. a. door mensen van de Voedselbank uit Leerdam stilgestaan bij het Evangelie van Mattheus, met name het 25e hoofdstuk. ‘Je kunt heel praktisch christen zijn’. En we willen jullie laten zien dat je het verschil kunt maken in deze wereld.
Een andere workshop werd gehouden door de Blauwe Zusters uit Den Haag. De zusters moesten vele vragen beantwoorden over hun werk voor de armen en over de kleding die zij dragen. De zusters wezen met name op het belang van het gebed waardoor het werk in Kerk en wereld gedragen wordt.

Ook de begeleiders van de vormelingen kwamen bijeen onder leiding van onze bisschop, van vicaris Egging en pastor E. Stok.
De begeleiders zijn sterk met hun geloof bezig. Als we geloven dat de Heilige Geest maatwerk levert, dan komen de wiskundeknobbel en het timmermansoog beide van God.
Samen maak je het geheel. Ieder mens levert een eigen persoonlijke bijdrage. Het waren mooie gedachten en gesprekken die gedeeld werden.

Na dit alles volgde nog de viering van het Heilig Vormsel op zondagmiddag 27 mei.
Ruim veertig jongeren uit onze parochiefederatie ‘Rotterdam Rechter Maasoever’ ontvingen het Heilig Vormsel uit handen van de bisschop.

Op Tweede Pinksterdag vierden we het feest van ‘Maria Moeder van de Kerk’, zoals aangekondigd een nieuw feest op deze dag.
Het was een echt feestelijke viering met zang en kaarsenhulde bij het Mariabeeld.
Op donderdag 31 mei sloten we de meimaand af met het feest van ‘Maria Visitatie’.

Op zaterdag 2 juni waren we met veel mensen uit het hele bisdom getuige van de wijding van diaken Daan Huntjens tot priester.
Het was een Viering vol begeestering en dankbaarheid.
De viering van de Eerste Heilige Communie op zondag 3 juni was het slot van alle bijzondere vieringen.

Liturgisch gezien bevinden we ons momenteel in de ‘Tijd door het jaar’ en maatschappelijk zijn we in de vakantieperiode.
De één trekt erop uit, soms naar verre oorden, en de ander blijft liever dichtbij huis.
Waar we ook gaan of verblijven, in de vakantietijd beleven we een periode waarin we in alle rust kunnen en mogen genieten van het mooie dat ons omringt.
Het is ook een tijd van meer aandacht voor elkaar.


Ik wens u mooie vakantieweken toe en moge ons kerkblad ons wijzen op alles wat we als kathedrale parochie, ook in de vakantietijd, mogen beleven. ‘Samen maken we immers het geheel’. Ook u kunt niet gemist worden.

Plebaan Chris Bergs
18-07-2018