Plebaan praatje maart

Veertigdagentijd- Vastenactie.
Op woensdag 1 maart, Aswoensdag, is de 40 dagen tijd weer begonnen.
We lieten ons bekruisen met de gewijde as, vervaardigd van de verbrande palmtakken van vorig jaar.
De Veertigdagentijd heeft als voordeel dat ze wat langer duurt dan de Advent. Er is dus wat meer tijd en schept  meer mogelijkheden tot activiteiten en bezinning.


Atende DomineDe liturgie op de zondagen draagt een soberder karakter. De kleur blijft paars, de lofzang ‘Gloria’vervalt, het ‘Alleluia’ wordt niet gezongen en we gebruiken minder wierook.
De teksten leiden ons vanuit deze soberheid naar de Goede Week en Pasen.
Voordat we Pasen vieren zijn we ons, nog meer dan anders, bewust van onze fouten en tekorten.
Gebrokenheid begint vaak met een enkel woord, maar kan verstrekkende gevolgen hebben, soms lange tijd.
In het aloude en steeds mooie gezang ‘Attende Domine’ zingen we dat ook de hele 40 dagentijd lang.
‘Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi’ Luister Heer en wees genadig, want wij hebben tegen U gezondigd’.

Gods genade stroomt altijd, we dienen er wel steeds in geloof om te vragen.
Dat houdt natuurlijk tevens in dat we ook elkaar genadig moeten zijn, veraf, maar zeker ook dichtbij.

 

We houden tijdens de 40 dagen tijd een  ‘soberheidsmaaltijd’ die ook een goede mogelijkheid biedt tot ontmoeting, tot gesprek en tot verdieping, met name tot nader stilstaan bij het project van de Vastenactie dat dit jaar is gekozen. De maaltijd is op donderdag 9 maart. ( Soberheidmaaltijd 9 maart 2017)
De Vastenactie heeft dit jaar als thema: ‘Een dorp met nieuwe hoop’ – ‘Zorg en aandacht voor vervolgde christenen in Pakistan’. (Vastenactie project 2017)
In de kerk zal informatie zijn die extra  uitleg geeft over dit project dat in de hele parochiefederatie ‘Rotterdam Rechter Maasoever’ wordt gehouden.

De Vastenactie zet zich in het algemeen steeds in voor: Bewustwording, scholing, toekomst, een verbeterde samenleving, gebaseerd op de waarden van het Evangelie: liefde, vergeving, vrede, eenheid en gelijkwaardigheid van alle mensen.


De hele maand maart en een stuk van april hebben we de gelegenheid om de Veertigdagentijd een goede invulling te geven.
Daarbij zal ieder natuurlijk eigen accenten kiezen.
Dat het voor ons allemaal weer een mooie en bijzondere tijd mag worden, met aandacht voor onze relaties met de ander dichtbij en ver weg.
Ook een periode waarin we nadenken over onze relatie met God, Hij Die toch begin is en einddoel van alles en ieder die leeft.
We hopen dat de vieringen in onze kerk ons mogen inspireren om steeds meer als bewuste christenen te leven.
Ik wens U allen een mooie en goede tijd toe, dat we meer bewust mogen opgaan naar het feest van verlossing en bevrijding, Pasen.


Pastoor C. Bergs

02-03-2017

Afdrukken E-mail