Plebaan praatje juli / augustus 2016

Terwijl ik dit schrijf is het vrijdagmiddag 8 juli, de dag waarop de basisscholen de deuren sluiten voor de zomervakantie. Leerkrachten en kinderen gaan genieten van een tijd van rust en ontspanning. Voor andere leerlingen, met name van het voortgezet onderwijs is de vakantie vaak al iets eerder ingegaan, zeker als het schooljaar werd afgesloten met het eindexamen. Zij die geslaagd zijn voor het examen wil ik van harte feliciteren en zij die niet haalden wens ik kracht toe om het weer over te doen. Hoe het ook zij, de zomertijd nodigt ons uit tot rust en ontspanning. Laten we proberen om er ook van te genieten. Er is zoveel moois te zien en te beleven, dichtbij en verder weg.


Vandaag 8 juli is ook de dag voorafgaand aan de Nationale Bedevaart naar het heiligdom van de 19 Martelaren van Gorcum in Brielle. Morgenochtend, zaterdag zal één van de bussen hier bij de kathedraal naar het heiligdom vertrekken. 19 geloofsgetuigen eren wij, zij die hun leven hebben gegeven in trouw aan de kerk, aan hun geloof in de aanwezigheid van Christus in het H. Sacrament van het Altaar en hun trouw aan de paus van Rome. Zij gaven dit getuigenis in de 16e eeuw in de tijd van de reformatie toen velen een geheel andere kant opgingen in hun geloofsbeleving. Er zijn altijd weer raakvlakken met onze moderne tijd. Er zijn veel stromingen, veel meningen en stellingen. Het valt niet altijd mee overeind te blijven in het geloof. Je hebt daar elkaar en de Heer in het gebed hard voor nodig. Een bedevaart is een uitstekend midden om te ontdekken dat je zeker niet alleen staat in het geloof en dat het gezamenlijk gebed bijzondere kracht bezit. We hopen op een mooie bedevaart.


BonifaciusgrafVoor mij zit de vakantie er alweer op,  vrijdag 1 juli ben ik teruggekeerd uit Duitsland. Het waren mooie weken waarin ik, naast veel natuur ook heb mogen genieten van cultuur, al was het maar van een bezoek aan het graf van de Heilige Bonifatius in de Dom van Fulda. Ik denk dan altijd: ‘Hij heeft het toch maar gedaan’ . Eerst vanuit Engeland, vanuit zijn abdij van Exeter naar het vasteland komen en dan hier in het tegenwoordige Duitsland en bij de Friezen het geloof verkondigen. Hij stichtte het bisdom Mainz en de abdij te Fulda en werd uiteindelijk bij Dokkum vermoord en in Fulda begraven. Een gegeven leven voor de verkondiging van de Blijde Boodschap. Zittend bij zijn graf voel je dan hoe wij, in onze tijd en in onze omgeving verder mogen met de Kerk en met het Woord dat tot ons is gekomen door de geloofsverkondigers. Natuurlijk op onze manier, maar hopelijk met hetzelfde enthousiasme en geloof als onze voorouders. Datzelfde gevoel had ik bij de plaats waar de Heilige Elisabeth van Thüringen begraven is, in de kerk te Marburg. Van haar kun je ook zeggen dat zij een getuigenis heeft gegeven van liefde en dienstbaarheid in de geest van het Evangelie in de geest van de heilige Franciscus van Assisi die zij bijzonder navolgde.

 

Het Jaar van de Barmhartigheid waarin wij ons nu bevinden nodigt ons ook weer uit tot navolging en God dienen in de naaste die wij ontmoeten. De vakantietijd mag voor ons allemaal een tijd zijn van meer rust, meer tijd voor elkaar en meer tijd voor jezelf. Elkaar ook eens met rust laten en niet opjagen met allerlei dingen die zonodig zouden moeten. De mobiele telefoon en alle andere communicatie middelen kunnen ook weleens een middagje uit staan. Ik neem even tijd voor mezelf. Het kan je tot mooie gedachten en inzichten brengen. En als je wat actiever bent ingesteld kun je altijd nog dat bezoekje brengen aan diegene waar je in de loop van het jaar niet aan toe kwam. Kortom er is genoeg om de vakantietijd zinvol en mooi in te vullen. Een keertje extra naar kerk, ook in de week, is zeker geen verloren tijd. Ik wens U allen een mooie vakantieperiode toe, kijk goed in dit blad en op de web-site, er is in en rondom de kathedraal nog genoeg te doen.
Pastoor Chr. N. Bergs

12-07-2016

Afdrukken E-mail