Plebaan praatje april 2016

‘Ik heb er geen boodschap (meer) aan’…………


Een uitspraak die je steeds vaker om je heen hoort, zeker als het gaat om geloof en kerk. Veel mensen keren zich af van de gelovige traditie waarin zij zijn opgevoed . In het gunstigste geval blijft men steken bij de kreet: ‘Ik ben katholiek van huis uit’….. Het ‘Adieu God’, om het maar eens met de titel van een televisieprogramma te zeggen, grijpt steeds meer om zich heen.


Als je dit soort uitspraken hoort ben je weleens geneigd om er moedeloos van te worden.
De onverschilligheid en afkeer kan je soms ten diepste raken.
Enerzijds kun je je laten terneerdrukken door de ‘Adieu God’ gedachte, aan het ‘ik heb er geen boodschap aan’ , anderzijds echter kun je je net zo goed optrekken aan hen die er nog wel ‘een boodschap aan hebben’ en geen ‘Adieu’ zeggen.


WillydebreijMaria BoodschapIk moest hieraan denken toen ik keek in de lijst van feestdagen die in de komende periode in de kerk gevierd worden. Een belangrijke dag is het Hoogfeest van ‘Maria Boodschap’, ofwel de ‘Aankondiging van de Heer’. Officieel wordt dit op 25 maart gevierd  (negen maanden voor het geboortefeest van de Heer), dit jaar echter, vanwege de Goede Vrijdag, uitgesteld tot 4 april, direct na het Paasoctaaf.
In het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Lucas lezen wij hoe de engel  Gabriël  van Godswege wordt gezonden en de boodschap van de Menswording van de Heer aan Maria brengt.
De Bijbel vertelt ons hoe Maria op haar beurt de nodige vragen en bedenkingen had, zij gaf niet direct haar ‘ja – woord’. Heel menselijk en begrijpelijk.  Eerst zou je denken dat ook zij aan die moeilijke vraag en boodschap, ‘geen boodschap had’.
Hoe zeer Maria ook twijfelt en haar bedenkingen heeft, zij blijft  niet in die vragen en twijfels steken, zij zet in geloof, overgave en trouw  de stap.
Net zo’n stap die wij ook weleens moeten zetten of al vele malen gezet hebben. Er zijn immers  zoveel dingen waaraan je begint zonder precies alles te kunnen doorgronden en op een rijtje te hebben. Dat kan meestal ook niet, er is en blijft altijd dat  ‘stap-moment’.
Maria is daar eigenlijk een goed en mooi voorbeeld van. Aan de ene kant een eenvoudige jonge vrouw uit een klein plaatsje Nazareth, zo vertelt ons de Bijbel. Tegelijkertijd een sterke vrouw die dwars door twijfels van haar zelf en van haar verloofde Jozef heen, de stap vooruit zet. Zij zegt geen ‘Adieu’ , maar ‘Ik ga ervoor’ zouden we tegenwoordig zeggen.
Met zo’n houding en zo’n daad van stappen durven zetten bouw je uiteindelijk iets op, jezelf, anderen en uiteindelijk ook de kerk. In ieder geval blijf je niet in je bedenkingen steken.
Wat heerlijk en bemoedigend dat er in onze kerk en in onze parochie, nog zoveel mensen zijn die net als Maria  stappen voorwaarts blijven zetten en duidelijk wel een boodschap hebben aan geloof en het Evangelie en er ook ‘voor gaan’, als hen iets gevraagd wordt.
Al kost het soms moeite en doorzettingsvermogen. Heerlijk is het ook als anderen je weer een zetje in de goede richting willen geven.


Daarom mogen we ook best stilstaan bij zondag 17 april. De Zondag van de Goede Herder, ook genoemd ‘Roepingenzondag’. De dag waarop we stilstaan bij hen die in hun leven ooit de stap hebben gezet tot het priesterschap, het diaconaat of het religieuze leven. Ook bidden we de Heer dat er ook nu weer mensen mogen zijn zoals Maria die ‘ja’ zeggen op de roeping tot deze bijzondere levensstaat. Mannen en vrouwen die in gebed en in activiteit het Evangelie op een bijzondere manier in hun leven willen beleven en uitdragen.
Hoe mooi en speciaal die bijzondere levensstaat ook is, we zijn toch uiteindelijk allemaal ‘bijzonder’ , geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Opgenomen in de kerkgemeenschap door het Doopsel en Vormsel.
We mogen hopen en bidden dat we christenmensen mogen zijn waaraan anderen zich kunnen warmen en optrekken. Christenmensen die niet bij de pakken neerzitten, maar naar de toekomst durven kijken en voorwaarts blijven gaan.
Hoe je ook in het leven of in de kerk staat, met wat dankbaarheid en respect naar elkaar toe is er veel moois te ontdekken in het Evangelie en in de gemeenschap van de kerk.


Ik wens ons allen toe dat we elkaar blijven inspireren en bemoedigen en elkaar blijven zien als kostbare en bijzondere mensen, allen werktuigen in Gods hand, stuk voor stuk geroepen om de hand aan de ploeg te slaan. Steeds tot opbouw van kerk en wereld.


Het ga u allen goed.


Pastoor Chris Bergs

09-04-2016

Afdrukken E-mail