Pastoraal Team

De kathedrale parochie H.H. Laurentius & Elisabeth maakt is een zelfstandige parochie die onderdeel uitmaakt van de Federatie Rotterdam Rechter Maasoever.
Derhalve heeft onze parochie niet een ‘eigen’ pastoor, maar wordt onze parochie bediend door een pastoraal team.

Het pastorale team heeft afspraken gemaakt over de taakverdeling en in de praktijk betekent dit dat de plebaan voornamelijk werkzaam is in de Laurentius & Elisabeth kathedraal.

Het pastorale team van de parochie behoort toe aan de parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever: een samenwerkingsverband van parochies in Rotterdam ten Noorden van de Maas.

Het pastorale team bestaat uit:

Samenstelling Pastoraal Team

  • Bisschop J.H.J. van den Hende ( moderator)
  • Plebaan M.P.J. Hagen (per 01-06-2020)
  • Pastoor R.G.M. Gouw (Vice-moderator)
  • Pastoraal werker R.I.M. Lijesen (Teamcoördinator)
  • Pastoraalwerkster D.W.M. Bühler (per 1 juni 2019)
  • Pastoraalwerkster C.M.T.M.van der Zwaan-Arends (vanaf 1 juli 2019)