Koningspaar in Friezenkerk

 

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn eind juni gedurende vier dagen enthousiast onthaald in Rome, Milaan, Palermo en Vaticaanstad.

Het is in Vaticaanstad de derde ontmoeting in vier jaar tussen het koninklijk paar en de net als Máxima in Argentinië geboren paus Franciscus. Ze waren aanwezig bij zijn inhuldiging in 2013 en vorig jaar bezochten ze hem samen met hun drie dochters voor een privéaudiëntie. Toch is dit het eerste daadwerkelijke staatsbezoek aan het Vaticaan. De protestante Oranjes hadden nooit zo veel op met het pontificaat, maar dat lijkt te zijn veranderd met de komst van de rooms-katholieke Máxima naar het hof.

Tijdens het bezoek aan het Vaticaan werd het koningspaar in de Pauselijke Bibliotheek van het Apostolisch Paleis hartelijk ontvangen door de paus. Het werd een audiëntie die met 36 minuten beduidend langer duurde dan de 29 minuten die de Amerikaanse president Donald Trump onlangs kreeg bij zijn bezoek aan paus Franciscus.

stafTijdens het bezoek aan het Vaticaan is de zogenoemde ‘baton’, de bevelhebbersstaf van Willem van Oranje, teruggegeven aan de gerechte nazaat: koning Willem-Alexander. De baton ging verloren tijdens de rampzalig verlopen Slag op de Mookerheide tijdens de Tachtigjarige Oorlog waarbij Willems broers Lodewijk en Hendrik van Nassau om het leven kwamen. De daar verloren baton raakte in vergetelheid tot de huidige Nederlandse ambassadeur bij de H. Stoel, prins Jaime de Bourbon de Parme, de staf een paar maanden geleden op het spoor kwam in een Spaans Jezuïetenklooster

Het koningspaar heeft tevens een bezoek gebracht aan de Friezenkerk uit 1141, gelegen tegen de Janiculus, één van de heuvels van Rome. De kerk en de heuvel grenzen aan het Sint Pietersplein. De in Romaanse stijl met oude zuilen en een klokkentoren gebouwde Friezenkerk heeft in 18e en 19e eeuw een metamorfose ondergaan. Tussen 2007 en 2011 heeft onder de bezielende leiding van de rector van de Friezenkerk pater Tiemen Brouwer o.p. en Jozef van Ardenne, oud-bestuurslid van de kathedraal van Rotterdam, een indrukwekkende restauratie plaatsgevonden van de Friezenkerk. Na de voltooiing op 30 oktober 2011 ontving Jozef van Ardenne als waardering voor zijn belangrijke werk uit handen van mgr. Van den Hende namens het Vaticaan de versierselen die behoren bij de hoge pauselijke onderscheiding in de Orde van de H. Silvester. Door de functie van zijn echtgenote Agnes van Ardenne als ambassadeur namens Nederland bij de FAO / Wereld Voedselorganisatie van de VN woonde het echtpaar destijds in Rome. Jozef werd toen als ervaren bouwkundige gevraagd om toe te treden tot de bouwcommissie van de Friezenkerk. Hij heeft dat met veel passie en energie gedaan en het resultaat is zeer de moeite waard om te bewonderen. Dit gebeurt ook door de talloze Nederlanders die het Sint Pietersplein bezoeken.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima werden tijdens hun bezoek aan de Friezenkerk ontvangen door Mgr. Hurkmans. De emeritus-bisschop van ’s-Hertogenbosch is sinds november 2016 de opvolger van pater Tiemen Brouwer o.p. als rector van de Friezenkerk.

De op 21 mei 2016 overleden Jozef van Ardenne heeft niet kunnen bevroeden dat het Nederlandse koningspaar op staatsbezoek in Italië en Vaticaanstad de onder zijn leiding voltooide restauratie thans heeft mogen aanschouwen.

Ton Lindeman
26-06-2017

Afdrukken E-mail