Inspirerende derde bijeenkomst GLOW

GOD LIGHTS OUR WAY

Zaterdagavond 6 januari vond de derde bijeenkomst van GLOW plaats.
Het was een gezellige avond, maar vooral ook zeer leerzaam en inspirerend. GLOW stond in het thema van: "Over de grens...met Moeder Maria".
Gastspreker van de avond was broeder Aldo Leone van de Herauten van het Evangelie.
Speciaal voor GLOW had broeder Aldo het Maria-van-Fatima beeld meegenomen die tijdens de Fatimamis van 31 mei jl. in processie onze kathedraal binnen werd gedragen en gekroond.
Zeker 16 mensen waren woonden de avond bij. 

Alle Glow'ers zaten aandachtig te luisteren toen broeder Aldo aan het woord was.
We vergaten bijna adem te halen. Enthousiast en gepassioneerd vertelde de broeder over onze Heilige Moeder.
Daarna gaf broeder Aldo ons drie vragen mee. In groepjes zijn we uiteen gegaan om ermee aan de slag te gaan.

 

DE VRAGEN VAN BROEDER ALDO

  1. Waar vind je Maria in het Oude Testament?
  2. Wat betekent "onbevlekt ontvangen"?
  3. Wat betekent Maria als Moeder voor ons?

Eén groep had de eer om de vragen met onze pastoor Bergs door te nemen, een tweede groep zat rondom de tafel met broeder Aldo,
een derde groep bij de zusters van Naastenliefde en de laatste groep bij een lid van de derde orde Herauten van het Evangelie.

glow Herauten van het Evangelie

Vervolgens kwamen we weer samen om de uitkomsten te bespreken.
Velen van ons moesten bij vraag 1 even flink de hersens laten kraken.

WAAR VIND JE MARIA IN HET OUDE TESTAMENT?
Als antwoord werd onder andere Genesis genoemd. Maria is "de vrouw" waarover in Genenis 3 wordt gesproken: "Ik zal vijandschap zetten tussen u en in de vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; en zij zal uw kop vermorzelen". Maria is de nieuwe Eva.
Eva is benaderd door een Engel, een demon. Maria is ook benaderd door een engel, maar door een engel van God.
Via een vrouw is de dood en de erfzonde in de wereld gekomen. Via een vrouw moest ook de verlossing komen.
Hoe ongehoorzaam Eva was, hoe gehoorzaam en vol geloof en vertrouwen is Maria. Een voorbeeld voor ons allemaal.

WAT BETEKENT "ONBEVLEKT ONTVANGEN"?
Het antwoord is, dat onze heilige Moeder Maria zonder erfzonde is geboren, waarmee ieder andere persoon bij de geboorte wordt besmet.

WAT BETEKENT MARIA ALS MOEDER VOOR ONS?
Deze  vraag vinden wij echter erg persoonlijk en behandelen we hier niet.

 

Om de avond passend af te sluiten gingen we rondom het Mariabeeld -dat door de H. paus Johannes Paulus II in Rome is gezegend- staan om samen met Onze Moeder te bidden.
Tot slot gaf Pastoor Bergs ons zijn zegen.

 

VOLGENDE GLOW IS ;MET ELI STOK

Eli StokZaterdagavond 3 februari vindt de volgende GLOW bijeenkomst plaats.
Het thema van februari wordt: Over de grens...van je eigen ik. Waar leg je als christen je grenzen?
Hoe reageer je als iemand die grens overgaat? Het is goed om als christenen hierover met elkaar in gesprek te gaan.
Eli Stok, die recentelijk in onze kathedraal tot priester werd gewijd, gaat ons hierbij helpen.

 

GLOW
14-01-2018

 

Afdrukken E-mail