Graag uw aandacht voor dit bericht.......

Van de secretariaatsmedewerkers

Ieder jaar proberen wij het adressenbestand van de parochie op te schonen. Mensen verhuizen, gaan uit de parochie of komen er juist in.

Dit is een heel karwei om het bij te houden: wij kunnen daarom niet zonder uw hulp.
Bent u in de loop van de jaren verhuisd, of van parochie veranderd, ( ook dat kan gebeuren,) en wilt u bij ons horen, maak u kenbaar.
Geef uw juiste gegevens even door op het secretariaat elke dag van 10:00 tot 12:30 uur.
U kunt ook uw lijst met gegevens gewoon in de brievenbus bij de pastorie doen.
Of het formulier op deze site invullen en heel makkelijk verzenden.
Zie inschrijfformulier in het menu op de Homepage
Graag de gegevens van elke persoon volledig en apart vermelden.

Wij bedanken u bij voorbaat voor uw hulp.

Afdrukken E-mail