Dagelijkse aanbidding in de dagkapel

Dagelijkse aanbidding in de dagkapel.

Sinds bijna drie jaar wordt vanaf maandag tot en met vrijdag in de kapel aan de Robert Fruinstraat gebeden bij het uitgestelde Heilig Sacrament. Iedereen is daar van harte welkom tussen 10.30 u. en 20.00 u. Het hek is altijd open, maar soms is uit veiligheidsoverwegingen de deur gesloten, dan moet U even aanbellen en wordt de deur geopend. Als het Allerheiligste staat uitgesteld ter aanbidding moet er natuurlijk altijd iemand zijn. Daarvoor is een ‘aanbiddingsgroep’ in het leven geroepen. Men heeft dan een bepaalde dag en een bepaald uur waarop men komt bidden. Door deze groep is er dus altijd iemand, anderen kunnen zich natuurlijk gewoon aansluiten.

stille aanbidding

Op zaterdag 31 mei, na de Mis van ‘Maria Visitatie’ die we om 9.30 u. vierden waren we met deze groep bijeen in de parochiezaal. De zaal zat vol met betrokken mensen, overal vandaan, allen lid van de ‘aanbiddingsgroep’. Men is erg enthousiast en betrokken. Een gevoel van dankbaarheid overheerste om het feit dat men dit allemaal mag en kan doen. Het was heel fijn om die ochtend niet alleen in de Mis, maar ook bij deze samenkomst te zijn. Als U zich wilt aansluiten bij deze ‘aanbiddingsgroep’ en zo in de week een bepaald uur op een bepaalde dag wilt komen bidden, dan bent U van harte welkom. U kunt zich bij mij, de pastoor opgeven en ik geef het weer door aan de verantwoordelijke personen. Dus als U zegt, ‘ik wil bidden op maandagmiddag tussen 14.00 u. en 15.00 u’., of op een andere dag of ander uur, dan bent U heel erg welkom. U kunt natuurlijk ook altijd komen bidden, wanneer U maar wilt. Het gebed is steeds in stilte.


Pastoor Chr. N. Bergs