Brandt de Godslamp niet????

Soms wordt mij deze retorische vraag gesteld. Als duidelijk zichtbaar is dat de lamp geen licht meer geeft vraagt men: 'brandt hij niet?' Misschien verwacht men dat ik dan ogenblikkelijk één van de vier Godslampvullingen die ik standaard bij mij draag in de lamp zet. Alle gekheid op een stokje. Ik draag geen Godslampkaarsen standaard bij me en bovendien brandt er dag en nacht al licht in de kapel en bij het Sacramentsaltaar. De vraag zal wel gesteld worden uit eerbied voor het Heilig Sacrament. Daarbij moet toch het licht dag en nacht branden. Dat is waar, maar zelfs de kerk blijft mensenwerk.

Aan de ene kant is er veel eerbied en waardering voor het Heilig Sacrament, aan de andere kant wordt er weleens te gemakkelijk mee omgegaan.

Het gebeurt nog weleens dat op zondag of in de week er plotseling een doosje (van welk maaksel dan ook) op het altaar staat. Ik weet dan niet van wie het komt, maar ik vermoed dat men dan veronderstelt dat ik er een geconsacreerde hostie in doe, zonder dat ik ook weet waar die naar toe gaat.

Ook gebeurt het dat mensen plotseling bij het Communieuitreiken met een doosje naar voren komen waar ik, of een acoliet verondersteld worden een hostie in te doen, zonder te weten waar die naar toe gaat. Zo kan het niet zijn. Het is natuurlijk mooi als iemand de Communie voor een medeparochiaan meeneemt, maar dan wil ik wel weten naar wie. Dus om de eerbied voor het Heilig Sacrament hoog te houden en elkaar niet te confronteren wil ik wel graag weten hoe en wat. Als U de Communie wilt meenemen, op zondag of in de week, zeg me dit dan vantevoren of vraag het even na de Mis zodat we dit op een goede en waardige manier kunnen regelen. Als ik verantwoordelijk ben voor het branden van de godslamp, en dat ben ik, dan wil ik ook graag verantwoordelijk zijn voor het waardig meenemen en uitdelen van de Communie, zowel in de kerk als daarbuiten. Vanzelfsprekend heeft iedereen hiervoor het allergrootste begrip.

Pastoor Bergs

 

Afdrukken E-mail