Van de plebaan

IMG 20140514 0001 NEW 1 bewerkt 1Op 1 augustus 2002 werd ik benoemd tot pastoor (plebaan) van onze Rotterdamse kathedraal Heilige Laurentius en Elisabeth.
Met deze benoeming keerde ik weer terug naar de stad waarin ik in 1952 ben geboren en waar ik ben opgegroeid op het Noordereiland, tussen de bruggen, als parochiaan van de parochie Maria van Lourdes en de H.H. Martelaren van  Gorcum aan het Stieltjesplein.


Mijn pastorale loopbaan begon ik in 1980 als stagiair in de H. Nicolaasparochie te Zoetermeer, waar ik diaken ben gewijd op 21 maart 1981.
Vandaar werd ik in 1981 kapelaan in de H. Joannes de Doperparochie te Pijnacker. Op 24 oktober 1981 ontving ik de Priesterwijding in onze kathedraal waar ik nu pastoor mag zijn.


Ruim 15 jaar was ik pastoor in Rotterdam – Europoort (Hoogvliet, Pernis, Rozenburg en Rhoon) Daarna werd ik in 1999 de eerste deken van het nieuw opgerichte dekenaat ‘Delflanden’. Tegelijk bleek ik ook de laatste deken van dit dekenaat te zijn omdat, na allerlei wijzigingen in opzet, uiteindelijk  alle dekenaten zijn opgeheven.


Momenteel werk ik als plebaan van de kathedraal en als moderator van het pastorale team van de parochiefederatie ‘Rotterdam Rechter Maasoever’, die op 1 januari 2014 is opgericht.
Als zelfstandige parochie maakt de kathedraal deel uit van de federatie en worden daardoor de activiteiten in overleg met het team en de besturen ondernomen.


Moge de heilige diaken Laurentius, patroon van de kathedraal, patroon van de stad en van het bisdom onze voorspraak en inspiratie zijn om in onze dagen samen te werken aan de kerk in onze stad Rotterdam.

Pastoor Chris Bergs

In Memoriam Pastoor Chris Bergs