Mailadres het kerkblad als ook voor de website van de kathedraalrotterdam

Binnen het parochiebestuur bestond de wens om het informeren van de parochianen te stroomlijnen.
Ondertussen is er een nieuw kerkblad verschenen maar het maandblad en de internet site, zijn  twee aparte communicatie media met hun eigen mogelijkheden en beperkingen.
Ze worden ook door verschillende mensen gemaakt en onderhouden. En, niet te vergeten, ze lijken verschillende doelgroepen te bedienen.

Een belangrijke overeenkomst is dat ze voor de inhoud, voor de artikelen ze beide afhankelijk zijn van vaak dezelfde mensen.

Zowel voor het kerkblad Rondom Laurentius als voor de website kunt u het volgende email adres gebruiken: communicatie@kathedraalrotterdam.nl 

Voor het kerkblad Rondom Laurentius is er wel een deadline, deze staat zowel in het nummer wat is uitgegeven als op de site bij parochieblad.
Op de website is men niet afhankelijk van deadline maar kan wat wordt aangeboden geplaatst worden wanneer men dit graag wilt.
Natuurlijk kan de afzender van het artikel hierbij zijn aanwijzingen en wensen meegeven (bijvoorbeeld: plaatsing op de website op een bepaalde dag voor een bepaalde periode etc).

Marlies Schmitz
11-01-2019