Pastoraal praatje: Grond onder onze voeten

Maria Boodschap 2018aaDe afgelopen week was een heftige week. Ik weet natuurlijk niet hoe u deze periode ervaart, maar voor mij voelt het soms of de grond onder mijn voeten weg is. De zaken die ons vastigheid geven in het leven zijn danig opgeschut. De scholen en veel winkels zijn dicht. Mensen werken thuis en anderen hebben hun bedrijf moeten sluiten en zijn werkeloos thuis. Ouderen en kwetsbare moeten zoveel als mogelijk thuis blijven. In de kerken worden geen vieringen meer gehouden. Sommige mensen zijn angstig, bang om besmet te raken met het Corona virus. Anderen verdrietig of eenzaam.

Als ik dit stukje schrijf is het Maria Boodschap, 25 maart. Maria krijgt de boodschap van de engel Gabriël waarin de engel de geboorte van Jezus aankondigt. Maria weet niet wat dit betekent, ze schrikt, de woorden van de engel dringen nog niet erg tot haar door. Toch zegt ze tegen de engel: “mij geschiede naar Uw woord.”

Hieruit spreekt een groot Gods vertrouwen. Wat er ook gebeurd in het leven ze vertrouwt op God. Dat wens ik ons allen in deze tijd toe. Dat we in en vanuit ons gebed vertrouwen mogen ontvangen. Vandaag had Paus Franciscus alle mensen gevraagd om 12 uur het Onze Vader te bidden. Een keten van mensen die het Onze Vader, het gebed wat Jezus ons zelf gaf, te bidden op het moment dat het in dat land 12 uur was. Bidden verbind mensen. Naast dat het ons kracht geeft is het ook bij uitstek een diaconale daad. Bidden voor de naaste. Blijf in gebed met elkaar verbonden, ook nu wij in deze tijd elkaar niet kunnen ontmoeten.

 

Desiree Bühler, pastoraal werkster