Lege kerk vol warmte

Zondag 15 maart 2020, de eerste zondag dat in alle RK-kerken tot 31 maart de liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen zijn afgelast. Dit als gevolg van de coronacrisis en de daaropvolgende maatregelen van de Nederlandse bisschoppen. Het is even wennen aan de situatie. Mededelingen van de bisdommen zijn verspreid en kerken houden zich aan de aanscherping van de al eerder getroffen maatregelen.

Op deze dag is het bijzonder om de RKK-uitzending te zien van de tv-mis vanuit de Sint Martinuskerk in Sneek. Voorafgegaan door het Geloofsgesprek tussen pastoor Peter van de Weide en RKK-journalist Leo Fijen over de troost van het geloof en over de betekenis van de huidige crisis.

Aansluitend volgt de rechtstreekse uitzending van de eucharistieviering zonder kerkgangers, met uitsluitend de aanwezigheid van de celebrant plus acolieten en de muzikale ondersteuning door de Sneker Cantorij met de vertolking van Missa Tempore Quadragaesimae van J. Haydn. De belevenis bij deze mis is indrukwekkend. Juist door de leegte van het kerkgebouw maar ook door de hartverwarmende woorden van pastoor Van de Weide aan het slot van de viering: “Lieve mensen, juist nu komt het erop aan dat we elkaar niet loslaten en kracht putten uit ons geloof.” Het is te hopen dat velen in Nederland en Vlaanderen inspiratie hebben gekregen bij het zien van deze eucharistieviering. En anders kijken naar ‘Uitzending gemist.’

Auteur: Max Cleeff
16-03-2020