Aandacht voor restauratie Nieuwe speeltafel

Kathedraal Rdam

 

De eerste fase van de restauratie van ons kathedrale orgel is het maken

van een
nieuwe speeltafel

Hiervoor komen we nog € 3280,89 (€5000,00) tekort.

De collecte in de Nachtmis voor de speeltafelrestauratie heeft 969,11 euro opgebracht

Er is een gift van 750,- gegeven

Mogen wij ook op uw gift rekenen?

Die is van harte welkom!

NL80 INGB 0008 0214 50 t.n.v.’Orgelfonds HH. Laurentius&Elisabeth’