Parochie een goed doel?

Wanneer gesproken wordt over goede doelen, dan denken veel mensen niet meteen aan de Kerk.
Maar waarom eigenlijk niet? De gemeenschap van de Kerk heeft de opdracht om de blijde boodschap te verspreiden.

De Kerk is geroepen om een netwerk van liefde te zijn, om door de inspiratie van het geloof in onze directe omgeving en wereldwijd te bouwen aan een beschaving van liefde.
In die zin is de parochie echt een goed doel.

Ik vraag u om ook in de tweede helft van 2019 mee te helpen om onze parochie financieel gezond te maken:
a.u.b. uw gift via Kerkbalans (NL23 INGB 0000 5292 26 tnv parochie Laurentius en Elisabeth) én natuurlijk uw gave in de collecte.

De parochie heeft uw bijdrage hard nodig!
Bij voorbaat dank!

+ J. van den Hende