Bidden: de rode draad in de dagelijkse praktijk van ons geloof

 

bidden 2

Het nieuwe nummer van ons parochieblad "Rondom Laurentius" komt uit aan het begin van september.
De zomerperiode loopt op zijn eind.

Terugkijkend op de zomer, ben ik dankbaar dat we -ondanks het overlijden van pastor Chris Bergs- op zondag en ook door-de-week steeds de eucharistie hebben kunnen vieren.

September voelt voor veel mensen als een nieuwe start, ook al zijn we in de parochie niet opgehouden met bidden in de zomermaanden.
Met de deelname van velen bleven wij de eucharistie vieren. Iedere weekdag was er aansluitend aan de mis in onze dagkapel de aanbidding van het heilig sacrament.

Gebed is de rode draad in de geloofspraktijk van onze parochie rond de kathedraal.
Paus Franciscus schreef onlangs in een brief aan de katholieken in Duitsland dat voor de voortgang van de Kerk in onze tijd gebed op de eerste plaats komt.
Vanuit de ontmoeting met de levende Heer in het gebed komen we tot geloof en liefde.

Trouw blijven aan het gebed vraagt moed, aldus paus Franciscus. Immers, het vraagt dat we iedere dag bewust ruimte maken om te bidden, ook als zien we niet altijd direct resultaat.
Psalm 138 spreekt het vertrouwen uit dat de Heer steeds nieuwe moed zal geven. Het evangelie van Lucas belooft dat God de heilige Geest zal geven aan wie erom vragen (Lucas 11, 13).

Helpt u mee om als kathedrale parochie samen een biddende gemeenschap te zijn?
Gebed doet ons groeien in geloof en gemeenschapszin. Bidden zet ons aan tot naastenliefde en evangelisatie.
Zo maakt bidden deel uit van onze roeping.

+ Johannes van den Hende
Bisschop en moderator