Eendaagse Bedevaart naar Heiloo op woensdag 18 september 2019

heilloo

Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo in Noord-Holland is de grootste Mariale bedevaartplaats in Nederland.

Vaak mogen wij ondervinden dat de Heer zijn genade en bescherming verleent door zijn gezegende Moeder, die in Heiloo wordt vereerd als O.L.V. ter Nood, de Moeder die alle noden en zorgen van de mensen kent.
Zij hoort elke stem, ook de zwakste.

Op woensdag 18 september is het mogelijk om vanaf o.a. Den Haag, Rotterdam, Leidschendam-Voorburg en Leiden naar dit Heiligdom op bedevaart te gaan samen met de Haagse Bedevaarten.
Op deze bedevaart zal een H.Mis met wijding van de bedevaartkaars plaatsvinden op het Heiligdom. Na de lunch in Heiloo is er een plechtig Lof in de St. Adelbertadbij in Egmond waarna ook de gekochte devotionalia gezegend kunnen worden. Na een diner in Haarlemmerliede is de verwachte thuiskomst rond 21.00 uur.

 

 

De kosten zijn € 69,- per persoon, incl. vervoer, koffie met gebak, lunch, diner, groepsverzekering en bedevaartkosten (porto, drukwerk, stipendia e.d.).

Kinderen tot 14 jaar kunnen gratis deelnemen aan de eendaagse bedevaart mits er een betalende volwassene hen begeleidt.

Folders met inschrijfformulieren vindt u vanaf begin augustus op onze website en in de parochiekerken. 

Wij hopen u te zien in Heiloo.

Voor meer informatie en aanmelding: kijk op onze website www.bedevaart.nl of

bel 070-3876701 of stuur een email naar dehaagsebedevaarten@gmail.com     

Vriendelijke groeten

Ineke Huitema-Versteeg, secretaris Haagse Bedevaarten

Bedevaart200px

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door het  aanmeldings-formulier geheel ingevuld te zenden naar:
Haagse Bedevaarten
p/a Sint Martinuslaan 17
2273 AN Voorburg
Folders liggen begin augustus in de kerk

Aanmeldingen vanaf 8 september alleen indien nog plaatsen beschikbaar. Meldt u daarom tijdig aan.

Betaling
Betaling dient gelijktijdig te geschieden met de aanmelding. U ONTVANGT GEEN ACCEPTGIRO.
U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op banknummer NL43 INGB 0000 432545 t.n.v. Haagse Bedevaarten te Rotterdam onder vermelding van Heiloo 2019 en de naam/ namen van de deelnemer(s).

U ontvangt geen bevestiging van uw deelname.

Annulering
Bij annulering vóór 8 september wordt € 20,00 ingehouden op het te restitueren bedrag. Bij annulering vanaf 8 september vindt geen restitutie plaats.

Meer informatie?

Zie www.bedevaart.nl
Mail dehaagsebedevaarten@gmail.com of ( 010 4149577

Uw bedevaartintentie

Uw persoonlijke bedevaartintentie kunt u op de heenreis afgeven aan de busleider/bestuur. Bij vertrek ontvangt u hiervoor een envelop.

Bedevaartboekje

Tijdens de bedevaart wordt gebruik gemaakt van het NIEUWE bedevaartboekje van de Haagse Bedevaarten. Pelgrims die al eerder dit jaar een nieuw boekje hebben ontvangen, worden verzocht dit mee te nemen.
Voor de andere pelgrims zijn er leenboekjes beschikbaar. Ook kunt u voor € 5,00 een eigen boekje aanschaffen

De geestelijke leiding heeft onze moderator, pastoor J.H. Smith uit Leiden.

Programma (wijzigingen voorbehouden)

10.15 uur: koffiedrinken in Heiloo
11.00 uur: H. Mis met wijding bedevaartkaars
12.30 uur: lunch in Heiloo
13.45 uur: Kruisweg in de kloostertuin/kerk
15.00 uur: plechtig Lof in de St. Adelbertabdij in Egmond met aansluitend bezoek abdijwinkel
16.30 uur: vertrek en zegening devotionalia
17.30 uur: diner in Haarlemmerliede
20.00 uur: verwachte terugkomst in Leiden, de andere plaatsen later

 

Vertrektijden en opstapplaatsen*

8.00 uur: Rotterdam, Conradstraat, bustation, halte Eurolines, tegenover ingang ‘Fit for Free’

8.30 uur: Den Haag, gewijzigde opstapplaats Schedeldoekshaven, halte Eurolines/Flixbus

8.45 uur: Leidschendam Noordsingel, bushalte tegenover Shell tankstation

9.15 uur: Leiden R.K. kerk St. Petrus, Lammenschansweg

* Bij minimaal 5 deelnemers per opstapplaats en wijzigingen voorbehouden.

U wordt verzocht om 10 minuten vóór de aangegeven tijd aanwezig te zijn. Vanwege het drukke programma kan niet worden gewacht.


 

 

       Andere activiteiten in 2019:

·        Marialof

op zondag 6 oktober in het Willibrordushuis, Oude Molstraat 35, 2513 BA Den Haag. Aanvang 15.00 uur.

·        Kevelaer

2-daagse sluitingsbedevaart  op donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november.