Viering van Hemelvaartsdag en Pinksteren.


HemelvaartDONDERDAG 30 MEI IS HET HEMELVAARTSDAG.
Veertig dagen na Pasen vieren we hoe Jezus voor de laatste keer aan zijn leerlingen verscheen en terugging naar de Vader in de hemel.
De engelen zeiden tegen de aanwezige en tegelijk onthutste leerlingen: ‘Wat staat ge naar de hemel te kijken…….? ‘
Op Hemelvaartsdag kijken we met de leerlingen naar de hemel. De Heer werd echter aan hun gezicht en aan het onze onttrokken.
Net als de leerlingen van toen hebben ook wij nu de opdracht om te laten zien en merken dat we werkelijk geloven in de Heer Die ons aardse leven in alles gedeeld heeft.
Op Hemelvaartsdag werden de aarde en de Hemel voor altijd met elkaar verbonden. Wij mogen eens volgen waarnaar Christus ons al is voorgegaan.Een dag van hoop en toekomst.

Op Hemelvaartsdag is de H. Mis zoals op zondag om 11.00 u.
Voor hen die op Hemelvaartsdag verhinderd zijn is er ook een H. Mis voor Hemelvaart op woensdag 29 mei om 19.15 u. Dit is een H. Mis met samenzang.

 

PINKSTEREN 1

PINKSTEREN
Tien dagen na Hemelvaart, op de vijftigste dag na Pasen is het Pinksteren.
We vieren hoe de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen.
Van een bange teruggetrokken groep werden zij een getuigende groep leerlingen die erop uittrok om te laten horen en zien dat zij werkelijk geloofden in de Verrezen Heer.
Veel leerlingen en ook de apostelen werden vervolgd, gemarteld en gedood, louter en alleen omdat zij in Christus geloofden en dit ook uitdroegen.
Zeker in onze tijd waarin wereldwijd de christelijke Kerk wordt vervolgd, christenen worden gevangen gezet, gemarteld en gedood is het van groot belang om bijzonder te bidden om de bijstand van de Heilige Geest.
Het Pinksterfeest is actueler dan ooit. In ons eigen land is de christenvervolging nog steeds wat verborgen, maar overal zie, hoor en voel je de aanvallen op Christus en Zijn Kerk; dat kunnen en mogen we niet ontkennen.
Dat wij overeind blijven in de kracht van de Heilige Geest.
Vandaar is het goed om deel te nemen aan het gebed van de Pinksternoveen dat wereldwijd op Hemelvaartsdag begint en eindigt op Pinksteren.
‘Kom Heilige Geest vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde
.Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen’.

We zullen dit gebed bij iedere H. Mis bidden.

OP EERSTE PINKSTERDAG, ZONDAG 9 JUNI, IS DE HOOGMIS OM 11.00 UUR.
Na de H. Mis zal de Paaskaars worden gedoofd en het Pinkstervuur worden ontstoken.
De Paaskaars zal z’n plaats innemen in de Doopkapel en gebruikt worden tijdens de Doopvieringen, de Huwelijkssluitingen en de Uitvaarten.


OP PINKSTERMAANDAG 10 JUNI IS DE HOOGMIS OM 10.30 UUR
Net als Kerstmis en Pasen heeft ook Pinksteren een ‘Tweede dag’ . 
Natuurlijk vieren wij de bijstand en de kracht van de Pinkstergeest, maar sinds 2018 wordt op Pinkstermaandag de gedachtenis gevierd van ‘Heilige Maria, Moeder van de Kerk’ .
Uiteindelijk daalde de H. Geest met Pinksteren neer over Maria en de apostelen terwijl zij in gebed verenigd waren.
Zo is Maria de Moeder van de Kerk en tevens voorbeeld van de biddende kerk.
Zinvol dus om op Tweede Pinksterdag te danken om de Pinkstergeest en de Moeder van de Kerk om haar voorspraak in de Hemel te vragen.