Hemelvaartsactie in Centrum West

StC HV 2019 flyer digitaal acties per wijk centrumwestDe Hemelvaartsactie in Centrum West is een initiatief van Thuis in West, Duitse kerk, New Song, Europoort International Church, Paradijskerk, Kathedraal, Wijkpastoraat West en Chinese kerk Rong Yao.

Ook onze kerk zal dit jaar mee doen aan dit initiatief.

Er is een spelletjesmiddag voor kinderen in Centrum-Wes op zaterdag 1 juni.

Dan wordt er een gezellige middag voor kinderen uit de buurt georganiseerd met allerlei spelen waarbij de kinderen punten kunnen halen en iets kunnen oplossen.

Daarbij is er ook een koffiehoek voor de ouders.

De middag begint om 14.30-16.00uur op het Brancoplein.

Nadat alles is opgeruimd is als afsluiting een BBQ op dit plein waarbij ook naast de kinderen en hun ouders ook de andere wijkbewoners welkom zijn.

De BBQ begint om 17.00 tot 19.00 uur

Als u wilt helpen dan kan u op de site van Serve the City zich opgeven.

http://servethecityrotterdam.nl/projecten/categorie/centrum-west

VOEDSELBANK

Naast deze twee actie zullen wij voor de actie van Europoort International Church (op de Nieuwebinnenweg) voedsel en andere spullen inzamelen voor de Voedselbank

Dit doen we vanaf 19 mei tot en met 28 mei.
Dan zal aan in de kerk aan de kant van Lourdes kapel een tafel staan waar u de producten kunt neerleggen.

In overleg met Europoort is er behoefte aan de volgende producten

en dan vooral verzorgingsproducten maar etenswaar mag ook.

Op de site van Serve the City kunt u alles lezen over dit initiatief. In andere wijken is al vaker deze actie gehouden maar onze wijk doet voor het eerst er aan mee.

Diaconie groep