Ter nagedachtenis aan Dirk van den Hurk

 

Onlangs bereikte ons het bericht dat Dirk van den Hurk onverwacht op 79 jarige leeftijd was overleden.

Dirk was iemand die niet stil kon zitten. Ik heb hem leren kennen als voorzitter van het oudercomité van de St. Mariaschool aan de Robert Fruinstraat.
Hij was niet alleen voorzitter maar ook de man achter de schoolkrant of het organiseren van een fancy-fair.

Toen de parochiezaal hoognodig een opknapbeurt moest hebben was Dirk er. Vol met plannen. Een nieuw buffet, verlaagd plafond, nieuwe toiletgroep, nieuwe wanden enz.
Met het parochiezaalbestuur, de toenmalige “technische dienst” van de kerk en vrijwilligers werd er ’s avonds hard aan gewerkt.

Er was behoefte aan een ruimte voor bijeenkomsten van kleine groepen. Een ruimte qua grootte tussen een huiskamer en de parochiezaal. Deze ruimte, Tweede Kamer genoemd, werd gevonden achter het Lourdesaltaar.
Nu dagkapel. Dirk was er weer, vol met plannen. Een nieuwe trap en een uitgang naar de Robert Fruinstraat. Met vrijwilligers werd het weer tot stand gebracht. Toen hij samen met zijn vrouw , een van de eerste gastvrouwen in de parochiezaal, van de Mathenesserlaan naar Oosterflank verhuisde zagen wij hem minder. Maar kwam je hem tegen dan was hij weer een en al belangstelling voor de kerk.

Op vrijdag 4 april hebben wij hem begraven op de R.K. Begraafplaats St. Laurentius in Crooswijk. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte om dit verlies te dragen. Moge hij rusten in vrede.

Joop Nijs
14-04-2019