Gebeds bijeenkomst: Bidden voor de wijk

Op initiatief van de buurtpastor Cees van Breugel van Hart voor West is er
tot aan de zomer op eerste maandag morgen van de maand een wijkgebed waar men samen met andere willen bidden voor onze wijk.

Na deze 4 bijeenkomsten wordt bekeken of dit initiatief levensvatbaar is zodat men na de zomer door kan gaan.

Op 1 april hopen wij een wijkgebed te houden bij Hart voor West, Robert Fruinstraat 28.
We beginnen om 11:00. De bijeenkomst zal maximaal een halfuur duren.

Ik zie er naar uit om met jullie te bidden voor onze wijk. Hartelijk welkom!

De volgende datums zijn:
Maandag 6 mei, 11:00
Maandag 3 juni, 11:00
Maandag 1 juli, 11:00


Cees van Breugel
Buurtpastor Hart voor West.
29-03-2019