Gerda Martens twaalfeneenhalfjaar pastoraal werker in ons bisdom

Jubileum

Er zijn vele momenten in het verloop van het menselijk leven, met familie, vrienden en bekenden, waar aandacht aan gegeven wordt.
En waar je in kleinere of grotere kring bij stil staat, aan denkt of zelfs viert. Het worden de mijlpalen in het leven genoemd.
En elk van ons, kan daar in zijn of haar leven op terug kijken, of al naar vooruit kijken.

Het eerste grootste en wellicht meest bijzondere moment is de geboorte van het nieuwe, kleine mensenleven.
Beide ouders geven het leven door, zoals al eeuwen lang gebeurt.
Maar het blijft het wonder van het leven, dat gevierd mag worden bij de doop van dit kindje, waarbij het opgenomen wordt in het nieuwe, gelovige leven in Gods hand. De naam van dit kindje staat geschreven in de palm van Zijn hand.
Ook het ontvangen van de andere initiatiesacramenten van H. Eucharistie en Vormsel vormen hoogtepunten in het leven van dit kind, deze jongere.
Maar ook de volwassene en de wat ouder wordende mens, kent jubilea in zijn of haar leven.
De huwelijksjubilea kennen zelfs een uitgebreide wijze van benamingen, die eertijds konden verwijzen naar de geschenken die gegeven werden.

Gerda MartensMaar ook in het werkzaam leven zijn jubilea te vieren. En realiseer ik me, dat ik op 1 mei twaalfeneenhalfjaar pastoraal werker ben in het Bisdom Rotterdam.
In dankbaarheid terug -kijkend op een lange periode, die omgevlogen is. Mijn eerste schreden in het pastorale werk zettend in de Zwijndrechtse Waard, in de drie parochiekerken in Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, binnen een jaar een half time functie erbij in de zes locaties van Stadspastoraat Dordrecht.
Na vier jaar naar het Rotterdamse, waar ik fietsend de stad doorkruis.
Eerst in parochie De vier Evangelisten, later met de fusie in de Federatie Rotterdam Rechter Maasoever.
In alle rust en aandacht als pastor van de nabijheid, in alle hectiek met alle ontwikkelingen en veranderingen, met alle ups en downs die het pastoraat in deze tijd met zich meebrengt, met parochianen en zoekende mensen, met collega’s, met vrijwilligers en betrokkenen, maar vooral in geloof en vertrouwen op God die ons allen leidt en begeleidt op onze levensweg. Soms in twijfel over de weg die Hij mij wijst, bij momenten in volle overgave levend in zijn Licht, soms met levens- en geloofsvragen over dat wat je in je leven overkomt. Maar telkens weer, zo heb ik mogen ervaren, krijg je kracht, ontvang ik kracht. ‘Telkens weer kracht om verder te gaan.’ In de Handelingen van de apostelen 1,8a: ‘…maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen…’.

Pastor Gerda Martens
25-03-2019