Nieuwe buren voor de kathedraal

De kathedraal heeft sinds zomer 2018 nieuwe buren! Aan de achterzijde is het pand aan de Robert Fruinstraat 26-28 helemaal gerenoveerd.
Het gebouw bruist van de activiteiten. In dit artikel geven we graag een inkijkje in ons werk.

Aan de Robert Fruinstraat is allereerst de Stichting Thuis in West gevestigd.
Dit is een diaconale stichting die is voortgekomen uit de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Coloniastraat.
Deze kerkgemeenschap sloot in 2009 de deuren in verband met een teruglopend bezoekersaantal. De leden van de gemeente woonden allemaal buiten Rotterdam.
Alle leden sloten zich aan bij andere kerken en de kerk werd verkocht.
Het kapitaal wat vrijkwam, werd grotendeels in een stichting belegd die als opdracht kreeg om een project voor de wijk op te zetten. Daar is Thuis in West uit ontstaan.

Thuis in West organiseert tal van activiteiten die passen bij wat de mensen in de wijk nodig hebben.
Voor de jeugd zijn er vijf jeugdclubs, er is huiswerkbegeleiding en elke zaterdag is er een Speelcafé.
Voor ouderen zijn er inloopuren, een juridisch spreekuur, een koffiemorgen, een vrouwenmorgen, een buurtlunch en een buurtmaaltijd.
Verder wordt op vier momenten Nederlandse taalcursus gegeven.
Daarnaast zijn er veel incidentele activiteiten zoals een smartphone cursus, een tekencursus en dergelijke.

Naast het diaconale werk is er een missionaire stichting actief in hetzelfde gebouw: Hart voor West.
Deze stichting organiseert activiteiten rond de Bijbel. Zo is er wekelijks een Kinder-Bijbel-Club.
Verder zijn er Alpha-cursussen en op zondagavond wordt eens per twee weken een viering gehouden.
De buurtpastor geeft ook pastorale zorg via huisbezoeken en persoonlijke gesprekken.

Het geheel wordt gedragen door de leefgemeenschap Hart voor West. In het gebouw aan de Robert Fruinstraat wonen drie gezinnen en negen singles.
Allemaal zetten ze zich in voor het werk van de beide stichtingen. Samen vormen ze een open gemeenschap naar de wijk, waar iedereen welkom is om mee te gaan doen.
Jaarlijks stappen meer dan 1000 personen over de drempel en we zijn dankbaar dat we iets voor de wijk kunnen betekenen.

Cees van Breugel, buurtpastor Hart voor West
06-03-2019

thuis in west 1