Bijzondere dagen in maart

Er staat weer heel veel te gebeuren in de komende periode. We kunnen ook met dankbaarheid terugzien op de tijd die achter ons ligt.
Al was het enkel maar op het vieren van de Gezinsmis op zondag 3 februari. Het was een echte ‘gezinsmis’ , dus voor jong en oud.
De kinderen konden goed meedoen, maar ook alle andere aanwezigen konden goed en actief meevieren door het ontsteken en dragen van de kaars van de ‘Lichtmis’ en door het samen zingen en bidden.
Ook de bijeenkomst in de pastorie met ouders en kinderen was erg betrokken en was daardoor een goede ontmoeting zoals het thema van de dag ook was.
Zo sloten we de Kersttijd echt af en nu gaat de Veertigdagentijd weer beginnen.

TWEE HOOGFEESTEN IN DE VASTENTIJD.
jozef met kindDinsdag 19 maart Sint Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria.
Om 09.15 u. gezamenlijk gebed en litanie in de Jozefkapel
Om 09.30 u. H. Mis met samenzang in de Lourdeskapel.

Mariaboodschap

Maandag 25 maart Aankondiging van de Heer, Maria Boodschap.
Om 09.00 u. Rozenkransgebed in de Lourdeskapel, met litanie van Maria.
Om 09.30 u. H. Mis met samenzang en kaarsenhulde in de Lourdeskapel

UITNODIGING VERJAARDAG
Op dinsdag 12 maart vier ik weer mijn verjaardag. Dit wil ik doen na de H. Mis die ik zal opdragen uit dankbaarheid.
De Mis begint zoals altijd om 9.30 u. in de Lourdeskapel. Daarna bent U allen uitgenodigd in de pastorie voor koffie en een feestelijke drank. Hartelijk welkom!


Pastoor Chris Bergs
27-02-2019