Woensdag 6 maart - Aswoensdag – Begin van de Vastentijd.

aswoensdag

Er zijn op Aswoensdag twee Eucharistievieringen en wel om 09.30 uur en om 19.30 uur.
Beide vieringen vinden plaats aan het hoofdaltaar.
We ontvangen de gewijde as als teken van bereidheid tot inkeer en ommekeer. ‘Stof en as zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’.
Een tekst die ons doet stilstaan bij de eindigheid en beperktheid van ons menselijk bestaan. Het is ook een oproep tot delen, tot zorg voor de naaste.
40 dagen lang zullen we ons voorbereiden op het Hoogfeest van Pasen.


Natuurlijk zullen we ook weer deelnemen aan de landelijke bisschoppelijke Vastenactie.
Onze parochiefederatie ‘Rotterdam Rechter Maasoever’ heeft gekozen voor het ‘waterproject’ in Congo Afrika.
Iedere zondag in de Vastentijd, dus vanaf 10 maart, zal er in het ‘Misboekje’ een zakje zijn bijgevoegd waarin u uw gaven voor de Vastenactie kunt geven.
Dit zakje kunt u gewoon op de collecteschaal deponeren, het is dan geld voor de vastenactie.
U kunt uw gaven voor de Vastenactie ook deponeren in de bus die vooraan in de kerk staat.

Congo water

Wij vinden zuiver water en hygiënische omstandigheden heel gewoon en zelfs een recht.
Op veel plaatsen in de wereld sterven mensen door gebrek aan water, zeker aan zuiver water. Ziektes liggen overal op de loer.
Hieronder de link naar het Vastenactieproject Vastenactie project 2019
En een link naar achtergrond informatie over: Schoonwater veranderd alles