Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

onbevlekte ontvangenis

 

Maria, die vol van genade is, ontvangt de boodschap  van de engel om het moederschap van de Allerhoogste op zich te nemen.
Maria is vanaf het begin voorbestemd voor dit geweldige werk. Zij is vanaf het begin van  haar leven vrij van de erfzonde.

Dit gaan we dankbaar vieren op zaterdag 8 december met een heilige Mis met samenzang om 10.00 uur. Voorafgaand om 9.30 uur is het Rozenkransgebed.

We vieren dit in de Lourdeskapel en kunnen ons daar laten inspireren door de prachtige schilderingen over Maria de Moeder Gods.

Plebaan Chris Bergs
02-12-2018