Nieuws van het orgelfront

Orgel 2

Nieuws van het orgelfront

Het bestuur van de Stichting die gelden bijeen hoopt te brengen voor de restauratie van ons orgel (Mgr. Van den Hende, J. Bakker, pastoor C
hr. Bergs, M. Schaap en ondergetekende) heeft niet alleen vergaderd, maar inmiddels ook enige activiteiten weten te ontplooien om de fondsenwerving onder de aandacht te brengen. Één ervan was het high-teaconcert door Rasha Koole en ondergetekende en een andere was de druk en verspreiding van een duidelijke strooifolder. Maar er is meer!

Sinds enkele weken kunt u in het winkeltje in de parochiezaal een groot formaat kleurenansichtkaart (A5) kopen met daarop een afbeelding van de fraaie apsis.
Deze kaart kost € 2,- en dat bedrag komt volledig ten goede aan het orgelfonds.

Twee data zijn verder van belang:
Vrijdag 14 september, om 20: 00 uur, zal er een orgelconcert plaatsvinden dat in het teken zal staan van ‘50 jaar kathedraal’, ‘het Diocesane Jaar van het gebed’
alsmede mijn 40-jarig organisten jubileum.
U kunt luisteren naar werken van o.a. Bach, Mendelssohn, Messiaen, Litaize en Humperdinck.
Toegang vrij, collecte aan de uitgang t.b.v. het orgelfonds.

Vrijdag 28 september: “De kathedraal zingt”, aanvang 20:00 uur.
Met u én met zanglustige mensen uit andere parochies en kerkelijke gemeenten willen wij een aantal fraaie, bekende en/of vergeten gezangen zingen en dan het liefst ‘uit volle borst’! Dat kunnen liederen zijn uit het ‘Rijke Roomsche verleden’, maar ook liederen uit recenter tijd of uit de Protestantse of Anglicaanse traditie.
Ook hier geldt: toegang vrij en collecte aan de uitgang t.b.v. het orgelfonds.

Intussen is er door de orgeladviseur van de Katholieke Klokken- en Orgel Raad een bestek gemaakt voor de aanbesteding van de eerste fase van de renovatie (technisch herstel en vernieuwing van speeltafel en speeltractuur en windvoorziening).
Er zit dus schot in en we hopen natuurlijk daarna onze aandacht te kunnen richten op het vervolg: de klank (wijziging en toevoeging van enkele essentiële registers) en de verwerving van een ander koororgel dat beter in onze kerk past.

Aart de Kort
18-07-2018

 

Afdrukken E-mail