Samen bouwen aan een nieuw parochieblad

banner kerkblad

 

 

 

 

 

 

Op zondag 20 mei, Eerste Pinksterdag, werd ons nieuwe parochieblad ‘Rondom Laurentius’ na de Eucharistieviering gepresenteerd.
Het blad blijkt een waardige opvolger te zijn van de oude trouwe ‘Math Maandelijks’, die het bijna zestien jaar heeft volgehouden.
In die zestien jaren is er rondom de ‘Math Maandelijks’ veel werk verricht.
Niet alleen in het aanleveren van de teksten, maar ook in het samenstellen van het blad, het kopiëren, vouwen en nieten.
Om over de verspreiding nog maar te zwijgen. Werk dat door een aantal mensen trouw en met grote inzet verricht is.
Natuurlijk zijn wij hun veel dank verschuldigd. Er is ons veel waardevolle en leerzame informatie verstrekt.

Met het nieuwe blad is het natuurlijk niet anders, een groot verschil is dat het niet in eigen huis gekopieerd wordt, het wordt buitenshuis gedrukt.
In de komende tijd zal er wel het één en ander aan het blad geschaafd moeten worden. Verbeteringen en veranderingen horen nu eenmaal bij een ontstaansgeschiedenis.
Suggesties van uw kant zijn bij de redactie natuurlijk welkom. Zo bouwen we samen aan het blad.
Als redactie streven we ernaar dat we niet alleen ‘naar binnen’ kijken, niet alleen naar datgene dat er in de kerk gebeurt, maar dat we ook onze blik ‘naar buiten’ richten.
Dat moet natuurlijk allemaal groeien en zich ontwikkelen.
Uw hulp daarbij wordt op prijs gesteld. Wellicht hebt u ideeën, door ons op bijzondere activiteiten en gebeurtenissen te wijzen die het vermelden waard zijn.

Belangrijk is ook dat het blad zo breed mogelijk verspreid wordt. Als u iemand kent die graag op de hoogte blijft maar niet in staat is om de kerk regelmatig te bezoeken, neem dan een blad voor die persoon mee en laat hem/haar merken dat hij/zij erbij hoort, ook door het verstrekken van het blad.

Het is ook mogelijk dat het blad per post verzonden wordt, dan vragen we wel een bijdrage in de portokosten.
Wie wil helpen door deze verzending op zich te nemen.
Daarnaast is er hulp nodig bij de administratie naar wie het parochieblad verzonden moet worden en bij het klaarmaken van de verzending.


Plebaan Chris Bergs