‘Geef voor je kerk’ Oproep van Actie Kerkbalans 2018

kerkbalans 01

Sommigen zullen zeggen: ‘De actie kerkbalans is toch al voorbij?’
Dat is ten dele waar, de weken in januari waarin bijzondere aandacht is voor deze actie, zijn inderdaad voorbij.
De aansporing om financieel bij te dragen aan de kerk geldt echter het hele jaar door.

De meesten van u dragen ook in de collecte al wekelijks, soms zelfs dagelijks bij aan de kerk. ‘Moet er nu nog meer????? is natuurlijk de vraag die zich opdringt.
Ook bij de financiële bijdrage aan de kerk geldt ‘alles naar vermogen’. Wat voor de één een klein bedrag is, geldt voor de ander als een grote bijdrage.
We hopen dat u op de één of andere manier financieel wilt bijdragen aan onze kathedrale kerk, al komt u misschien niet iedere week naar de kerk.

In het kerkgebouw wordt gedoopt, getrouwd, worden Eerste heilige Communie en heilig Vormsel gedaan en tevens nemen we er afscheid van onze dierbaren die ons voorgingen in de dood.
We mogen daarom allemaal verwachten dat de kerk er voor ons is en blijft, zodat deze steeds beschikbaar is voor hen die daarom vragen in welke omstandigheid dan ook.

Niet alleen het gebouw, maar ook de activiteiten die we er doen kosten geld, soms veel geld.
Er wordt aan de ene kant een heel terughoudend beleid gevoerd als het gaat om de besteding van de financiën, aan de andere kant kunnen we op geen enkele manier steunen op bijv. bijdragen van de burgerlijke overheid.
De kerk dient zichzelf te bedruipen. Kerk en staat zijn in Nederland echt gescheiden.

Het kan allemaal wel, maar daar hebben we uw bijdrage, klein of groot, gedurende het hele jaar hard bij nodig.
Daarom ook nu weer, middenin het jaar, een herinnering en een vriendelijke doch dringend beroep: ‘GEEF VOOR JE KERK’. Dank voor uw bijdrage.

Kerkbalans 1e kwartaal 2018 is € 9613,--

Plebaan van de kathedraal, Chris Bergs