Bijzondere vieringen en gebeurtenissen in de maand mei - juni

Maria bezoekt haar nicht Elisabeth

31 MEI – BEZOEK VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA AAN ELISABETH (MARIA VISITATIE)
Met dit feest sluiten we de Mariamaand af. Om 9.30 uur is de Heilige Mis met samenzang aan het hoofdaltaar, we brengen weer een kaarsengroet aan Maria.
Om 9.00 uur beginnen we met het bidden van de Rozenkrans.
(In verband met het Vieren van deze dag is er op woensdag 30 mei geen Marialof )

 

Zaterdag 2 juni - Priesterwijding om 11.00 uur.
Op deze dag wordt diaken D.S. Huntjens tot priester gewijd. U bent allen hartelijk welkom om deze Wijdingsplechtigheid mee te maken. Na de Viering kunt u de pas gewijde priester feliciteren.

sacramentsdag

ZONDAG 3 JUNI – SACRAMENTSDAG – EERSTE HEILIGE COMMUNIE.
We vieren het Hoogfeest van Het Lichaam en Bloed van Christus. Een mooie dag ook om de Eerste Heilige Communie te vieren. achttien kinderen zullen de Eerste Communie ontvangen.
Vanwege het bijzondere karakter van Sacramentsdag is er vanaf 10.15 uur tot 10.50 uur in de Aanbiddingskapel (dagkapel) uitstelling van het Allerheiligste en gemeenschappelijk gebed bij de Heer in het Sacrament.
Er is op deze zondag geen Rozenkransgebed in de kerk. In het kader van het ‘Jaar van het gebed’ is het wel mooi om deze Aanbidding mee te maken. Laat de Aanbiddingskapel te klein zijn.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE.
Om 11.00 uur is dan de Eerste Communie/Sacramentsdagviering. We hopen op een mooie dag met de kinderen, de ouders, veel gasten en u allen.
Als we wensen dat de kerk ook toekomst heeft dan is het ook belangrijk dat we momenten als Eerste Communie, Vormsel en Priesterwijding ook echt samen vieren.
Dat we echt laten merken dat we dankbaar zijn dat de Heer ook nu jonge mensen bij de kerk roept. Gewoon komen en niet thuisblijven.

icon sacred merciful heart jesus

VRIJDAG 8 JUNI – HOOGFEEST VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS.
Om 9.30 uur vieren we de gezongen heilige Mis en daarna de uitstelling met gezamenlijk gebed.
Het doorstoken Hart van Jezus is het teken van de liefde die God voor ons mensen heeft.
De soldaat op Golgotha doorstak het hart om zeker te zijn dat de Heer was gestorven.
Deze daad opende tegelijkertijd een nieuwe toekomst van liefde. ‘Zozeer heeft God de wereld liefgehad…’ lezen we in de Bijbel. In gebed en overweging staan we deze dag stil bij dit grote geheim.

 

Johannesdedoper

ZATERDAG 23 JUNI/ZONDAG 24 JUNI – VIERING VAN DE GEBOORTE VAN H. JOHANNES DE DOPER.
Op zaterdagmiddag zal de Kaapverdiaanse parochie in onze kathedraal dit Hoogfeest vieren, met Eucharistie en processie naar het Heemraadsplein.

Op zondag vieren we om 11.00 uur dit Hoogfeest.

Plebaan van de kathedraal, Chris Bergs