Bijzondere vieringen en gebeurtenissen in de maand mei

HEMELVAART 10 MEI
Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer.
Op deze dag is de Hoogmis om 11.00 uur en op de vooravond, dus woensdag 9 mei is de vooravondmis van Hemelvaartsdag om 19.15 uur in de Lourdeskapel.
Er is die dag dus geen Marialof.


PINKSTERNOVEEN.
Op Hemelvaartsdag begint de ‘Pinksternoveen’.
In de H. Schrift lezen we hoe de apostelen samen met Maria en de andere vrouwen eensgezind bleven volharden in het gebed, wachtend totdat zij uit den hoge met kracht werden toegerust (Pinksteren).
In navolging van de jonge kerk bidden we ook nu nog om de kracht van  de Heilige Geest.  ‘Kom Schepper Geest daal tot ons neer’ -Veni Creator Spiritus’.
Bij iedere viering vanaf Hemelvaart zullen we het gebed tot de H. Geest bidden.

KRUISDAGEN
Op de maandag, dinsdag en woensdag voor Hemelvaartsdag, 7,8 en 9 mei zijn de Kruisdagen.
Er wordt dan bijzonder gebeden op de akkers en de velden voor de gewassen op het veld.
In Rotterdam valt het met de akkers en velden wel mee, maar deze dagen kunnen toch een uitnodiging zijn om stil te staan bij de vruchten van het veld die ook wij stedelingen nodig hebben.
Het lijkt allemaal wel vanzelfsprekend dat we te eten hebben, maar dat is het natuurlijk niet, alles is een gave van God waaraan wij mogen meewerken.

VUURDOOP 19 MEI
Op deze zaterdag voor Pinksteren komen de jongeren die in ons bisdom Rotterdam in het afgelopen jaar het H. Sacrament van het Vormsel hebben ontvangen bij elkaar in de kathedraal.
De bisschop zal hen daar ontvangen, met hen bidden en hen ontmoeten.
Een dag van ontmoeting, van gezelligheid, spel  samenzijn en verdieping.

Pinksteren 3

HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 20 MEI
Om 11.00 uur is dan de Hoogmis na deze H. Mis wordt de Paaskaars naar de Doopkapel gebracht en zal steeds gebruikt worden bij het toedienen van het Doopsel en bij het Huwelijk en de Uitvaart.

TWEEDE PINKSTERDAG -  FEEST VAN ‘MARIA MOEDER VAN DE KERK’
Maria heeft met de apostelen gebeden om de kracht en de bijstand van de Heilige Geest. Zo stond zij ook aan het begin van de kerk.
Paus Franciscus heeft daarom Tweede Pinksterdag gemaakt tot een feestdag van Maria.
Om 11.00 uur is op deze Pinkstermaandag dan de Mariaviering ter ere van de ‘Moeder van de Kerk’.

Plebaan Chris N.Bergs
20-04-2018