Geloofsverdieping en bezinning in het kader van het ‘Jaar van het gebed’.

bidden 2

In februari zijn drie avonden aangekondig in het teken van geloofsverdieping.
De eerste avond over het ‘Getijdengebed’ is toen ook gehouden.
De tweede avond ging over ‘het Eucharistisch gebed’ als kern van de h. mis en de plaats en betekenis van de overige gebeden in de heilige mis.

De datum van de derde avond is nog niet bekend
PERSOONLIJK GEBED EN GEMEENSCHAPPELIJK GEBED.

Hoe houd je het persoonlijk gebed vol en hoe vul je het gemeenschappelijk gebed in.
Wat kan ons helpen, want beide vormen hebben hun eigen waarde en betekenis.
De avond wordt gehouden in de zaal van de plebanie de Laurentiuszaal, ingang Robert Fruinstraat 36, de hele gang doorlopen.
Voor deze avond dient U zich wel op te geven bij het secretariaat, dit kan iedere dag en ook per mail of per telefoon.
Wanneer u zich kan opgeven voor de derde avond wordt nog bekend gemaakt.

Secretariaat openingstijden: op weekdagen van 10.00 uur tot 13.00 uur
                                                     zondag na de viering tot 13.00 uur

Telefoon:                               010-4772752
Email:                                   kathedraalrotterdam@planet.nl


Plebaan Chr. N. Bergs
24-05-2018