Geloofsverdieping en bezinning in het kader van het ‘Jaar van het gebed’.

bidden 2

In februari zijn drie avonden aangekondig in het teken van geloofsverdieping.
De eerste avond over het ‘Getijdengebed’ is toen ook gehouden.
Door allerlei drukte en omstandigheden is de avond van 10 april niet meer aangekondigd en is ook niet gehouden.


VANDAAR: DINSDAG 15 MEI VAN 20.00 U. TOT 21.45 UUR.
VERDIEPINGSAVOND MET ALS THEMA:
‘HET EUCHARISTISCH GEBED’ ALS KERN VAN DE H. MIS EN DE PLAATS EN BETEKENIS VAN DE OVERIGE GEBEDEN IN DE H. MIS.


De avond wordt gehouden in de zaal van de pastorie, ingang Robert Fruinstraat 36, dan de hele gang doorlopen.
Voor deze avond dient U zich wel op te geven bij het secretariaat, dit kan iedere dag en ook per mail of per telefoon.
U kunt zich nog opgeven tot en met 13 mei.

Secretariaat openingstijden: op weekdagen van 10.00 uur tot 13.00 uur
                                                  zondag na de viering tot 13.00 uur

Telefoon:                               010-4772752
Email:                                    kathedraalrotterdam@planet.nl
De laatste avond in deze reeks van drie zal worden gehouden eind juli, hierover volgt nog nader bericht.


Plebaan Chr. N. Bergs
20-04-2018

Afdrukken E-mail