Opbrengst Vastenactie 2018

Vastenaktie

OPBRENGST VASTENACTIE 2018


zambia on mapGedurende de 40 dagen tijd hielden we de inzameling voor de Vastenactie.
We steunden het project van de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria.
Deze zusters werken o.a. in Mbala in Zambia Afrika.
Zij helpen daar de mensen in de sloppenwijken, mensen, jong en oud die om allerlei redenen aan de rand van de samenleving leven.
We hebben tijdens de 40 dagen tijd het offerblok bij het altaar geplaatst en ook geregeld op zondagmorgen de zakjes voor de actie in de ‘Liturgische Bijlage’ gedaan,
zodat ieder in de gelegenheid was de gaven te geven op de collecte schaal of in het offerblok.
Ook hielden we een ‘soberheidsmaaltijd’ waarbij we ook een film vertoonden over het project in Zambia.
Ook de Kinderwoorddienst heeft geld ingezameld.
Totaal bracht de Vastenactie in onze kathedraal op € 945,91.


Daarvoor hartelijk dank aan U allen.
Namens de diaconale werkgroep/MOV
20-04-2018

Afdrukken E-mail