Vieringen in de Goede week en Pasen

Zondag 18 maart:
5e Zondag van de veertigdagentijd.

De Kruisbeelden worden met paarse doeken bedekt, begin van de Lijdenstijd. Het grote Kruis wordt vooraan in de kerk geplaatst.
 
jozef timmermanMaandag 19 maart:
Hoogfeest van Sint Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria.

9.00 uur Rozenkransgebed en om 9.30 uur H. Mis met samenzang.
 

 

 

Zondag 25 maart:
Palmzondag, begin van de Goede Week.

De nieuwe palmtakken worden gezegend en tijdens de Viering uitgedeeld. Er is Palmprocessie waaraan ook de kinderen met de Palmpaasstokken deelnemen.
We lezen ook het Passieverhaal volgens de Evangelist Marcus.
 
Maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 maart:
Heilige Mis om 9.30 uur. Maandag ook Rozenkrans om 9.00 uur.
 
Woensdag 28 maart is om 19.30 uur de ‘Chrismamis’ waarbij de bisschop de HH. Oliën zal wijden, de Olie der Catechumenen, de Ziekenolie en het H. Chrisma.
Deze HH. Oliën zullen door de vertegenwoordigers en pastores uit de parochies uit het bisdom worden meegenomen, zodat men daarmee de Sacramenten kan vieren.
 
Donderdag 29 maart - WITTE DONDERDAG.
(Instelling van de heilige Eucharistie en het heilig Priesterschap)
Er is geen heilige Mis om 9.30 uur.
De Plechtige Avondmis is om 19.30 uur. Met voetwassing en met plechtige overbrenging van het H. Sacrament naar de aanbiddingskapel en altaarontbloting.
In de aanbiddingskapel is er gelegenheid tot aanbidding, in ieder geval tot middernacht.
 
Vrijdag 30 maart – GOEDE VRIJDAG. Goede Vrijdag
(Herdenking van het Lijden en Sterven van de Heer)
Er is geen helige Mis om 9.30 uur omdat op Goede Vrijdag de heilige Eucharistie in het geheel niet gevierd wordt.
Om 15.00 uur bidden we de Kruisweg. Na de Kruisweg is er gelegenheid om de Kruisreliek te vereren en om bloemen te leggen bij het grote Kruis en/of daar een lichtje te ontsteken.
Om 19.30 uur Plechtigheden van Goede Vrijdag, met Passieverhaal van de Evangelist Johannes, de Voorbeden, Kruistoning en kruisverering en Communieritus.
 
Zaterdag 31 maart – Paaszaterdag / Stille Zaterdag
Deze dag verblijven we in stilte en respect bij het graf van de Heer. De heilige Eucharistie wordt de hele dag niet gevierd, zelfs niet in de Eendrachtskapel.
Om 23.00 uur Plechtige Paaswake. Ontsteken en wijden van het Paasvuur. Ontsteken en wijden van de nieuwe Paaskaars, Lezingendienst, wijding van het Doopwater en toediening van het Sacrament van het Doopsel en Vormsel aan een aantal volwassenen die zich het hele jaar hierop hebben voorbereid, viering van de H. Eucharistie van Pasen.
 

Christs tomb

Zondag 1 april – Hoogfeest van de Verrijzenis van de Heer, Pasen.
Om 11.00 uur Plechtige Hoogmis van Pasen.
 
Maandag 2 april – Tweede Paasdag (Maandag onder het octaaf van Pasen) Om 11. 00 uur Plechtige Hoogmis.
 
Zondag 8 april – Beloken Pasen/Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.
Om 11.00 uur Hoogmis 
15.00 uur Begin van de Barmhartigheidsviering

Afdrukken E-mail