Gratis E-book over de schildering van Christus Koning in de kathedraal

cover

 

Op de gebedskaart die het bisdom verspreidt vanwege het Jaar van Gebed is een detail afgebeeld van de schildering van Christus Koning in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal. De oorspronkelijke schildering is van de hand van Kees Dunselman en werd in de jaren 1929-1930 boven het priesterkoor aangebracht.
 
In die jaren is net, in 1925, door Paus Pius XI het Hoogfeest van Onze Heer Jezus Christus Koning ingesteld. De paus schrijft dat jaar de encycliek Quas Primas, waarin hij zijn zorgen uitspreekt over het verdwijnen van het geloof uit het persoonlijk leven en uit de maatschappij. Te midden van een tijdperk dat gekenmerkt wordt door oorlog, onrust en verval van allerlei wereldse koninkrijken, roept de paus op tot het erkennen van de vredebrengende heerschappij van de Verlosser en stelt hij het hoogfeest van Christus Koning in.
 
De schildering werd in 1964, vanwege verslechterde staat en veranderende opvattingen over de liturgie, deels verwijderd en deels met witte verf overgeschilderd. Tijdens het restauratiewerk in de kathedraal in de afgelopen jaren, ontstond de wens om de schildering te herstellen. Kunsthistorica Bernadette van Hellenberg Hubar en Jojanneke Post van Davique Sierschilderwerken kregen de opdracht om een plan te maken. Zij maakten er minutieus werk van om te vast te stellen hoe de gebroeders Dunselman werkten, welke kleuren zij gebruikten, hoe de oorspronkelijke afbeelding er uit had gezien en wat er op dit moment technisch mogelijk zou zijn.
 
Zo ontstond de schildering zoals die sinds Kerstmis 2017 te zien is, toen alle steigers waren verwijderd en de schildering voor het eerst in volle glorie weer te zien was. In het weergeven van Christus als Koning wordt de gelovige beleving zichtbaar dat het menselijk leven het meest tot zijn recht komt als het in verbondenheid met Christus wordt geleefd. Zo past deze schildering, die ook de vier evangelisten toont, bij uitstek in deze kathedraal waar gelovigen bijeen mogen komen om Christus in Woord en Sacrament te ontmoeten.

Het onderzoek van Bernadette van Hellenberg Hubar en Jojanneke Post naar de schildering van Christus Koning in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal is beschreven in een e-bool. Los van de schilderingen bevat dit ook veel nieuwe informatie over de rest van de inrichting van de kathedraal en de mensen die hier met elkaar aan gewerkt hebben. Dit gratis e-book kan worden gedownload:

B. van Hellenberg Hubar, m.m.v. J. Post (Davique Sierschilderwerken) en M. Coenen. Tussen Gabriel en Michael. De schilderingen naar Kees Dunselman in de Laurentius & Elisabeth Kathedraal te Rotterdam. Rotterdam: HH. Laurentius & Elisabethparochie, 2018.