De Stille Omgang 17 maart 2018

De Stille Omgang is een bijzondere jaarlijkse gebeurtenis die sinds 1881 jaarlijks in Amsterdam plaatsvindt.
Er komen dan duizenden mensen naar de hoofdstad voor een Eucharistieviering en om daarna mee te lopen in een stille tocht door de binnenstad. 
De Stille Omgang wordt in 2018 gelopen in de nacht van zaterdag 17 maart op zondag 18 maart. .

STILLEOMGANG2017In de avond van 17 maart 2018 verzamelen we op diverse plaatsen in Rotterdam en reizen per bus naar Amsterdam waar we om 22:30 uur deelnemen
aan de Eucharistieviering in de Papegaai in de Kalverstraat.

Na de Viering lopen we de Stille Omgang.
Ook voor belangstellenden uit Rotterdam en omgeving is er de mogelijkheid aan deze tocht deel te nemen.
De tocht duurt ongeveer een uur en wordt in stilte gelopen zonder kerkelijke kledij of versierselen.

Het afgelopen jaar waren er drie bussen met honderdzestig pelgrims vanuit Rotterdam. Ook dit jaar rijden er bussen.
Het programma voor de Stille Omgang in de nacht van 17 op 18 maart zal vrijwel gelijk zijn aan dat van de afgelopen jaren.
Ook dit jaar zal worden deelgenomen aan de Eucharistieviering in de Papagaai.

Deelname is pas definitief wanneer het verschuldigde bedrag op het secretariaat betaald is. U krijgt daar de instapkaart.
De deelnamekosten bedragen voor degenen die met de bus meerijden € 16,- p.p..

Informatie:  http://www.stille-omgang.nl/

 

Deelname op eigen gelegenheid is altijd mogelijk.

Afdrukken E-mail