De schilderingen in de apsis zijn weer terug


 JNijs08862

 
Het moet iedereen tijdens de Vieringen van Kerst opgevallen zijn: Met het verwijderen van de steigers ziet de apsis er weer schitterend uit.
De firma Davique, in de persoon van Jojanneke Post en haar team, is een jaar lang op de steigers in de weer geweest .
Daarbij is niet alleen de opvallende schildering in de kalot of concha teruggebracht, maar ook de beide aartsengelen Michael en Gabriël, de geometrische figuren onder de ramen en de ruimtes tussen de ramen, die er nu uitzien als zuilen met een schitterende bekroning met bladgouden accenten.
 
Ook de tekst Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat en het Christus-monogram zijn weer prominent in beeld en te lezen als een verkorte geloofsbelijdenis.
 
In de kalot zelf is centraal Jezus afgebeeld, gezeten op de troon met daarboven de Heilige Geest en de zegenende handen van God de Vader.
Aan weerszijden groepjes engelen, de vier evangelisten die naar Jezus wijzen en enkele apostelen.
 
In het Registrum Memoriale van onze parochie (een soort dagboek dat de pastoors bijhielden) valt te lezen dat op 1 oktober 1964 de firma Koot (een schildersbedrijf en ook een goede parochiaan) de opdracht kreeg om de concha en de twee togen van het priesterkoor over te schilderen. Dit alles maakte onderdeel uit van een ingrijpende verbouwing van het liturgisch centrum.
Na Vaticanum II verdween het oude hoofdaltaar, werd het ciborium verwijderd en kwam er een centraal gelegen hoofdaltaar zoals we dat nu nog kennen.
Wie oude foto’s ziet, van hoe het eens geweest is, begrijpt niet wat men toen bezielde.
 
Enfin, uw geduld van een jaar lang tegen de steigers aankijken is beloond en na ruim drieënvijftig jaar is de apsis in oude glorie hersteld.
Wanneer u interesse hebt in het hele restauratieproces, dan kan ik een presentatie vertonen van al het werk dat Jojanneke Post het afgelopen jaar heeft verricht.

Paul Geenen
14-01-2018

JNijs08866 2JNijs08868 2

 

Afdrukken E-mail