Bouwen aan duurzame netwerken

 

SOCIAAL ISOLEMENT VAN OUDEREN VOORKOMEN EN DOORBREKEN

 

De eenzaamheid in de Nederlandse samenleving neemt toe, in het bijzonder in de G4, de vier grote steden.
Uit een onderzoek dat in 2012 door de GGD is gedaan, blijkt dat 50% van de volwassenen aangeeft zich met regelmaat eenzaam te voelen.
Rotterdam nam de trieste eerste plaats in: 55,5% van de ondervraagden voelde zich eenzaam.

Er zijn vele oorzaken waarom mensen zich eenzaam kunnen voelen: leeftijd, armoede, een ontbrekend familienetwerk, het verlies van de partner, een niet-westerse herkomst, gezondheidsproblemen of het gevoel van onveiligheid. Vaak gaat het om een combinatie van verschillende van deze factoren.

De stad Rotterdam heeft er voor gekozen om de problematiek van de eenzaamheid stevig aan te pakken.
Zo is er een begin gemaakt met huisbezoeken, vooral van mensen boven de 75, om de eenzaamheid op het spoor te komen.
Inmiddels zijn er 34.000 mensen bezocht. Ook wordt een stevig netwerk van vrijwilligers opgezet, in het bijzonder vanuit de wijkteams, om activiteiten voor eenzame mensen te organiseren.
En tenslotte, en misschien heeft u dat wel op de ‘reclameborden’ aan de straat gezien, wordt er gezocht naar ‘maatjes’, vrijwilligers die een tijd lang met zich eenzaam voelende mensen willen optrekken.
Het beleid van de stad is er op gericht om er ‘Voor mekaar’ te zijn. Dat is de titel van het actieprogramma.

Eenzaamheid maakt mensen kwetsbaar. Wanneer de kerk er wil zijn voor de kwetsbare mensen, is het probleem van de eenzaamheid ook haar probleem.
Daarom is het bisdom per 1 oktober gestart met het project Bouwen aan duurzame netwerken.
Dit project richt zich op ouderen die met een sociaal isolement te maken hebben of daarin dreigen terecht te komen, en heeft tot doel de eenzaamheid van de mensen te verzachten en mensen met elkaar in verbinding te brengen.

Het project zal vorm krijgen op het gebied van de Federatie Rotterdam Rechter Maasoever. René de Weerd, diaken van het bisdom van ’s-Hertogenbosch, heeft zich bereid verklaard mee te werken aan het project.
Hij zal dat op halftime basis doen, voor de periode van drie jaar. Bij gelegenheid zal hij zich uitgebreid aan u voorstellen.

Ieder begin is moeilijk, zeker wanneer het gaat om de complexe problematiek van de eenzaamheid onder ouderen.
Daarom is het belangrijk te weten waar je aan begint en hoe je het wilt aanpakken.
Twee vragen spelen een belangrijke rol: Hoe kom je de mensen op het spoor? en: Wat is er al aan activiteiten, en waar kan de kerk een eigen accent leggen?
Daarvoor is een goede inventarisatie van groot belang. Verschillende instanties, zoals de gemeente, de wijkteams, de GGD en het maatschappelijk werk, maar ook het pastorale team en de vele betrokken vrijwilligers van de parochiefederatie leveren veel waardevolle informatie, en op basis van deze informatie zullen er vanaf 1 januari 2018 concrete plannen worden geformuleerd. Over deze plannen zult u worden geïnformeerd.

Het project Bouwen aan duurzame netwerken is een uitdaging voor de kerk in onze tijd.
Een waardevolle uitdaging, omdat de kerk hierin kan laten zien dat zij als ‘netwerk van liefde’ een rol van betekenis kan spelen in de moderne samenleving.
Uw gebed zal zeker een ondersteuning zijn bij het aangaan van deze uitdaging.

Pastor Rob Lijesen
03-12-2017

Afdrukken E-mail