Allerheiligen en Allerzielen

Woensdag 1 en Donderdag 2 november.
Dit zijn toch twee bijzondere Feest- en gedenkdagen.

Allerheiligen

Allerheiligen
Op Allerheiligen vieren wij in de hoop dat we eens bij God thuis mogen komen.
Volgens het laatste boek van de Bijbel, de Apokalyps zijn het diegenen in de witte gewaden, staande rond Gods troon.
Wij geloven dat ons leven niet zal eindigen in het ‘zwarte gat’ of in een soort onbestemde werkelijkheid, maar in vereniging met de levende God.
We vieren deze dag in onze kathedraal in twee Eucharistievieringen, in de ochtend om 9.30 uur en in de avond om 19.15 uur.
Beide vieringen zijn gezongen en worden gehouden aan het hoofdaltaar.

 

Allerzielen
allerzielenOp Allerzielen bidden wij voor hen die ons in de dood zijn voorgegaan.
We vragen voor hen Gods barmhartigheid, dat Hij hen spoedig laat zijn in die kring van getrouwen rond Gods troon.
Voor onze overledenen vieren we die dag ook tweemaal de H. Eucharistie.
In de ochtend om 9.30 uur en in de avond om 19.15 uur.
Ook deze beide vieringen zijn gezongen en zijn beiden aan het hoofdaltaar.


Pastoor Chr. N. Bergs
01-10-2017

Afdrukken E-mail