Allerheiligen en Allerzielen

Woensdag 1 en Donderdag 2 november.
Dit zijn toch twee bijzondere Feest- en gedenkdagen.

Allerheiligen

ALLERHEILIGEN


Op Allerheiligen vieren wij in de hoop dat we eens bij God thuis mogen komen.
Volgens het laatste boek van de Bijbel, de Apokalyps zijn het diegenen in de witte gewaden, staande rond Gods troon.
Wij geloven dat ons leven niet zal eindigen in het ‘zwarte gat’ of in een soort onbestemde werkelijkheid, maar in vereniging met de levende God.

Om 9.30 uur vieren wij de H. Eucharistie met samenzang. 
We gedenken en vieren al diegenen van wie wij geloven dat ze staan bij Gods troon.
Zij bidden steeds met ons mee en op hun voorspraak mogen we dan ook vertrouwen. In de lezing horen we dan ook zeggen:
‘Ik zag een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en voor het Lam, gekleed in witte gewaden en met palmtakken in de hand. En zij riepen luid: “Aan onze God die op de troon is gezeten en aan het Lam behoort de overwinning”.’ (Apok. 7)


Om 19.15 uur is er een gezongen H. Eucharistie, zo zijn we allemaal in staat om dit Hoogfeest van de heiligen mee te vieren en samen met hen eer te brengen aan God.

Beide vieringen zijn gezongen en worden gehouden aan het hoofdaltaar.

 

ALLERZIELEN "GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN"
allerzielenOp Allerzielen bidden wij voor hen die ons in de dood zijn voorgegaan.
We vragen voor hen Gods barmhartigheid, dat Hij hen spoedig laat zijn in die kring van getrouwen rond Gods troon.

Allemaal worden wij geconfronteerd met de dood, wereldwijd, maar ook in onze eigen familie- en vriendenkring en in de parochie.
Op deze dag bidden wij voor hen die ons voorgingen in de dood.

 

Met de liturgie van de kerk bidden wij:
‘Requiem aeternam dona eis Domine, et Lux perpetua luceat eis. ‘ Heer geef hen de eeuwige rust en het eeuwig licht moge hen verlichten.

Wij, als Kerk op aarde, staan biddend naast onze dierbaren en vragen aan God om hun fouten en tekorten te vergeven en hen op te nemen in die kring rondom Gods troon waarover we lazen op Allerheiligen.
Laten we onze dierbaren niet vergeten en laten we ons aansluiten bij het gebed van de kerk, wereldwijd.


Om 9.30 uur vieren we de H. Eucharistie aan het hoofdaltaar, Onze bisschop zal deze Eucharistie celebreren.

Om 19.15 uur is er een gezongen H. Eucharistie, bij deze viering worden heel bijzonder de nabestaanden uitgenodigd van hen die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.
Na deze Mis is er ook koffie en ontmoeting in de parochiezaal.

Pastoor Chr. N. Bergs
01-10-2017

Afdrukken E-mail