150-jarig jubileum van de heiligverklaring van de Martelaren van Gorcum

Op zaterdag 8 juli reikt Mgr. Van den Hende de eerste exemplaren uit van het Bisdom Magazine, dat speciaal is gemaakt vanwege het 150-jarig jubileum van de heiligverklaring van de Martelaren van Gorcum. De bisschop doet dit aan het eind van de eucharistieviering tijdens de Nationale Bedevaart Brielle.

Het eerste exemplaar is voor pastoor Bladowski, die binnenkort als custos van het bedevaartsoord afscheid neemt, omdat hij een pastorale benoeming elders in het bisdom heeft aanvaard. Mgr. Van den Hende: “Dit eerste exemplaar van het Magazine is een herinnering en een blijk van waardering.” Daarna ontvangt Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, een exemplaar van het Bisdom Magazine. Een eerste exemplaar wordt ook uitgereikt aan een bijzondere pelgrim. De heer Jacobs heeft zich jarenlang als gids ingezet voor Brielle, maar is nu ernstig ziek.
De Stichting Ambulancewens vervulde zijn wens om in Brielle de Nationale Bedevaart mee te maken samen met zijn familie. Mgr. Van den Hende: “Dit Magazine overhandig ik aan u, die met grote moeite hier naartoe bent gekomen om met uw familie in uw ziekte kracht te ontlenen aan uw geloof en het getuigenis van de martelaren.”

In het Magazine is een plattegrond opgenomen van het heiligdom en de ommegang. De plattegrond is los verkrijgbaar voor mensen die Brielle bezoeken en ontsluit het heiligdom voor hen.

Bij gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de heiligverklaring van de Martelaren van Gorcum is voor het heiligdom ook een gebedsprentje gemaakt voor mensen die de bedevaartkerk bezoeken.

Zowel het Bisdom Magazine als het gebedsprentje is via deze site te downloaden:
www.bisdomrotterdam/nl/nieuws/inspiratie-nieuws/bisdom-maakt-een-nieuw-magazine-en-een-gebedskaart-vanwege-brielle

 

Brielle Kerk

Op zondag 9 juli was Mgr. Van den Hende hoofdcelebrant in de eucharistieviering in de kerk van de H.H. Martelaren van Gorcum in Gorinchem. De bisschop vierde de eucharistie in Gorinchem, omdat het dit jaar 150 jaar geleden is dat de martelaren werden heiligverklaard en hun sterfdag (9 juli, 1572) dit jaar op een zondag viel. Pastoor De Jong concelebeerde.

“Vandaag, 9 juli, staat in het kerkelijke geheugen gegrift als de dag waarop de Martelaren van Gorcum werden opgehangen en gedood”, preekte de bisschop en hij sprak over het getuigenis van de martelaren, die vasthielden aan hun geloof in de eucharistie en hun trouw aan de paus. De kerk van de H.H. Martelaren van Gorcum in Gorinchem bewaart in een schrijn onder het altaar enkele relieken van de martelaren. Mgr. Van den Hende: “Met hun dood is het geweld niet uit de wereld verdwenen. We zien ook nu dat mensen worden bedreigd, kerken en huizen worden gebombardeerd. We kunnen niet ons hart sluiten voor de martelaren van nu.”

“Niet ieders geschiedenis wordt zo minutieus opgeschreven als is gebeurd bij de Martelaren van Gorcum. Er zijn veel mensen die naamloos sterven vanwege hun geloof, terwijl de mensen toekijken, of misschien zelfs dat niet eens”, preekte de bisschop. “Denkend aan de martelaren van nu denken we aan de woorden van Jezus, die zegt: ‘Ik ben met u.’ Alleen met die kracht kunnen we de liefde van de Heer verspreiden, kunnen we liefde zaaien in plaats van haat, opbouwen in plaats van afbreken. Dat begint in ons eigen hart. Zo kan ook ons geloof een getuigenis zijn. We mogen laten zien dat Heer in ons leeft, zoals in de martelaren van toen en in de vele martelaren nu. De Heer is bij ons en laat ons niet los.”

Aan het eind van de eucharistieviering baden de gelovigen samen het gebed van de gebedskaart die het bisdom heeft uitgebracht. Na afloop van de mis werd het Bisdom Magazine uitgereikt, dat speciaal werd gemaakt vanwege 150 jaar heiligverklaring van de Martelaren van Gorcum.

’s Middags bezocht Mgr. Van den Hende het Gorcums Museum. Daar is een permanente tentoonstelling over de Martelaren van Gorcum, die speciaal is vernieuwd en onlangs heropend op 24 juni, omdat 150 jaar geleden de martelaren werden heilig verklaard. Het museum is geopend dinsdag tot en met zaterdag 10.00-17.00 uur. Op zondagen is het museum open van 11.00 tot 17.00 uur. Elke tweede zondag van de maand is er een rondleiding.

Afdrukken E-mail