Jongerenenquete bisschoppensynode 2018

In oktober 2018 zal de 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode plaatsvinden met als thema ‘jongeren’.
Het Vaticaan heeft voor katholieke jongeren tussen de 16 en 29 jaar een enquête opgesteld en verzoekt jongeren van over de hele wereld (ook in Nederland) deze in te vullen.
Deze enquête is bedoeld voor jongeren van over de hele wereld die tussen de 16 en 29 jaar oud zijn.

Met deze vragenlijst krijg je de kans om van je te laten horen, je mening te geven en te delen wat je over jezelf kwijt wilt.
Voor deze enquête moet je echt even tijd maken. Vul alle vragen zorgvuldig in, alle informatie is belangrijk om een goed beeld te krijgen van jongeren wereldwijd.
Het kost je even, maar we zijn dankbaar met het resultaat!


De vragenlijst is anoniem. De ingevulde gegevens kunnen niet worden herleid tot een persoon.
Er zijn 56 vragen in deze enquête.
De enquete staat nu online op de site van het bisdom:

www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/nederlandse-vertaling-enquete-jongeren-nu-online

Marlies Schmitz
09-07-2017

 

Afdrukken E-mail