Vraag van de Franciscaanse Vredeswacht

Van dinsdag 16 tot en met donderdag 18 mei vindt in Ahoy Rotterdam de ITEC-beurs plaats.


Het is de elektronische beurs van de wapenindustrie, waar fabrikanten aan legerleiders de mogelijkheden van de elektronica binnen de oorlogsvoering laten zien.
De Franciscaanse Vredeswacht gaat jaarlijks naar de Europese stad waar dat jaar de beurs plaatsheeft om er, aan de poort, een vredeswake te houden: stil te staan, te flyeren en er -middels dialoog- op te wijzen dat er voor wereldproblemen andere oplossingen denkbaar zijn dan gewapend conflict. Omdat dit jaar de beurs ons eigen land aandoet, proberen we er een grote happening van te maken, in samenwerking met Rotterdamse parochies, Nederlandse religieuzen, politici en leden van andere vredesbewegingen.


Wij zoeken medestanders en helpers. Mensen/groepen die met ons bij de poort willen staan om het gesprek aan te gaan, maar ook mensen die ons willen voorzien van lunch/iets warms, en we zoeken van 15 mei tot en met 18 mei nog slaapplek voor zes a zeven personen, bij voorkeur op 1 locatie en op niet al te grote reisafstand van Ahoy (op een luchtbed in een parochiezaal is al helemaal prima). Onze logistieke waakkern kan dan in Rotterdam blijven en de zaken regelen.
Voor onze wagen-met-podium zoeken we nog een plek in Rotterdam waar die achter een gesloten hek kan 'overnachten', in verband met diefstal.
Voelt u zich aangesproken en wilt u iets doen? Dan graag een telefoontje naar Hanneke ter Maat: 06-36403759

Vrede en alle goeds, de Franciscaanse Vredeswacht

04-02-2017

Afdrukken E-mail