Gebedsintenties van paus Franciscus

bevordering van de vrede :
"Dat de leden van de verschillende religieuze tradities en alle mensen
van goede wil samenwerken om de vrede te bevorderen.”

gevangenen
“Dat de gevangenen, in het bijzonder de jongeren onder hen, de
mogelijkheid vinden een waardig leven op te bouwen.”

wetenschapsbeoefenaars
“Dat allen die betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek zich ten
dienste stellen van het welzijn van de hele menselijke persoon.”

respect voor de schepping
“Dat de mensen de schepping leren respecteren en er zorg voor dragen
als een gave van God.”

zorg voor hen die lijden
“Dat wij de cultuur van onverschilligheid afwijzen en zorg betonen
voor onze lijdende naaste, vooral voor zieken en armen.”

migranten en vluchtelingen
“Dat migranten en vluchtelingen goed worden ontvangen in de landen
waar zij aankomen en er met respect worden behandeld.”

politieke verantwoordelijkheid
“Dat politieke verantwoordelijkheid op alle niveaus mag worden beleefd
als een hoge vorm van naastenliefde.”

vrijwilligers
“Dat vrijwilligers zichzelf met overgave ten dienste stellen van hen
die in nood zijn.”

integratie van jongeren
“Dat er voor alle jongeren meer mogelijkheden komen om zich te
vormen en werk te vinden.”

tegengaan van mensenhandel
“Dat er een einde komt aan mensenhandel, een moderne vorm van
slavernij.”

cultuur van ontmoeting
“Dat wij ons openstellen voor persoonlijke ontmoeting en dialoog
met alle mensen, ook met hen die andere overtuigingen hebben
dan wijzelf.”

Gods barmhartigheid ervaren
“Dat wij allen Gods barmhartigheid mogen ervaren, die het nooit moe wordt ons te vergeven"