Via lifestream herdenkingsviering van Plebaan Chris Bergs op 16 mei

Pastoor“Aanstaande zondag 17 mei is het precies een jaar geleden dat plebaan Chris Bergs ons ontvallen is.
Plotseling werd hij uit ons midden weg gerukt. Nog dagelijks spreekt iemand over hem.
Zijn foto’s staat o.a.  in de zaal in de kathedraal en hangt in de hal in de Verrijzenis van de Heer kerk. Regelmatig wordt zijn naam genoemd in een vergadering of als familie over zijn pastorale zorg spreekt.
Altijd met veel warmte. Zijn manier van pastorale aanwezigheid gaan wij nooit vergeten. Hij wees nooit een verzoek af om op ziekenbezoek te komen, om een ziekenzalving toe te dienen, een huwelijk te sluiten of om een uitvaart te doen. Iedereen hoort nog steeds zijn kenmerkende lach. Zijn toegankelijke preken.

Helaas kunnen wij door de maatregelen rond het corona virus zijn jaargetijde niet in de kathedraal vieren.
Wel zullen wij komende zaterdag, 16 mei, Chris speciaal herdenken in de Eucharistieviering in de H. Liduinakerk  om 1900 uur. U kunt deze viering meevieren via de livestream. U gaat naar https://www.bernadetterotterdam.nl  de site van de H. Bernadette parochie waar u rechts op de TV klikt.
Vanaf 18.55 uur bent u live verbonden met de H. Liduina kerk. Voorganger;  Mgr. J. v.d. Hende.
Tijdens de viering wordt Chris herdacht en zingen wij één van zijn lievelingsliederen over Maria “God groet u, zuiv’re bloeme”  Wij dragen als geloofsgemeenschap Chris voor altijd in ons hart.
Dat hij mag rusten in Zijn vrede.”